Blepharospasme kan sterk variëren in ernst. Soms bestaat er niet meer dan een verhoogde knipperfrequentie of treedt de afwijking alleen op bij stress.

In ernstige gevallen gaan de ogen vrijwel niet meer open. Een speciale variant van blepharospasme is een verhoogde spanning van de kringspier rond het oog die zich bij sommige patiënten ontwikkelt na verlamming van de gelaatszenuw. Hierdoor knijpt het oog steeds enigszins dicht.

Om de diagnose blepharospasme te kunnen stellen moet eerst onderzoek worden gedaan door een neuroloog. Op basis van de symptomen en onderzoekresultaten kan de diagnose door de oogarts worden gesteld en kunnen de mogelijke behandelingen worden besproken. Helaas wordt de oorzaak van blepharospasme bij de meeste patiënten niet gevonden.

Bij de behandeling van blepharospasme wordt in de kringspier rond het oog op een aantal plaatsen (meestal 4-5 aan iedere kant) een zeer kleine dosis 'botulinumtoxine' gespoten.
Bij de eerste behandeling wordt uitgegaan van een standaarddosering van 0,05 tot 0,1 ml en standaard injectieplaatsen. Bij vervolgbehandelingen kan dit worden aangepast, afhankelijk van het effect van de eerdere behandeling. Wanneer de wenkbrauw ook betrokken is bij het knijpen, kan de behandeling worden uitgebreid met injecties boven de wenkbrauw.

Door de behandeling verliest de spier (binnen ongeveer 1 tot 2 weken) gedurende ongeveer 2 tot 3 maanden een groot deel van zijn knijpkracht. De werkingsduur varieert per patiënt. Hiernaast ziet u schematisch aangegeven waar bij blepharospasme de injecties worden gegeven.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van de behandeling zijn meestal gering, bovendien nemen ze af met het verminderen van de werking van de botulinumtoxine. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 1. Eén ooglid gaat na de behandeling hangen. Dit komt doordat de botulinumtoxine door de weefsels penetreert en daardoor ook de spier die het ooglid heft (die dieper in de oogkas zit) (deels) kan uitschakelen. Deze complicatie kan zeer hinderlijk zijn, maar het hangende ooglid gaat in enkele maanden geleidelijk weer omhoog wanneer het effect van de botulinumtoxine afneemt.

 2. Het oog sluit minder goed, waardoor klachten optreden zoals een zandgevoel, last van het licht, tranen en irritatie. Ook dit neemt geleidelijk af, ondertussen kunt u kunsttranen gebruiken. Vooral patiënten die een verlamming van de gelaatszenuw hebben gehad lopen veel kans op deze bijwerking.

 3. Blauwe plekken in het ooglid. Iedere injectie, hoe klein ook, kan een blauwe plek veroorzaken. Het duurt ongeveer twee weken voordat een blauwe plek genezen is.

Ernstige complicaties zijn na behandeling met botulinumtoxine nog niet voorgekomen.

Resultaten

De resultaten van de behandeling zijn wisselend. Patiënten met ernstige afwijkingen zijn vaak zeer tevreden met de behandeling. Patiënten met weinig afwijkingen vinden de verbetering soms te gering, soms vinden ze het middel erger dan de kwaal wanneer bijwerkingen optreden. Omdat het effect van botulinumtoxine geleidelijk afneemt, kan de patiënt twee maanden na de behandeling iedere keer weer beslissen of hij/zij met de behandeling doorgaat.

 

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Een behandeling met Botox is niet zonder risico’s

The botulinum toxin contained in Botox can spread to other body areas beyond where it was injected. This has caused serious life-threatening side effects in some people receiving botulism toxin injections, even for cosmetic purposes.Call your doctor at once if you have any of these serious side effects, some of which can occur up to several weeks after an injection:


 1. trouble breathing, talking, or swallowing;

 2. hoarse voice, drooping eyelids;

 3. unusual or severe muscle weakness (especially in a body area that was not injected with the medication);

 4. loss of bladder control;

 5. problems with vision;

 6. crusting or drainage from your eyes;

 7. severe skin rash or itching;

 8. fast, slow, or uneven heartbeats; or

 9. chest pain or heavy feeling, pain spreading to the arm or shoulder, general ill feeling.


Less serious side effects may include:

 1. muscle weakness near where the medicine was injected;

 2. bruising, bleeding, pain, redness, or swelling where the injection was given;

 3. headache, muscle stiffness, neck or back pain;

 4. fever, cough, sore throat, runny nose, flu symptoms,

 5. dizziness, drowsiness, tired feeling;

 6. nausea, diarrhea, stomach pain, loss of appetite;

 7. dry mouth, dry eyes, ringing in your ears;

 8. increased sweating in areas other than the underarms;

 9. itchy or watery eyes, increased sensitivity to light; or

 10. eyelid swelling or bruising.

Behandelingen met botuline worden afgeraden wanneer de persoon ontstekingen heeft op de injectieplaatsen, of wanneer hij of zij overgevoelig is voor één van de ingrediënten van het mengsel. Overgevoeligheidsreacties na behandeling met Botox komen zelden voor. Symptomen van deze reacties zijn anafylaxie, netelroos en kortademigheid.

Wanneer de persoon lijdt aan neurologische ziekten, in het bijzonder ziekten die te maken hebben met de motorische neuronen, wordt afgeraden om een behandeling met Botox te ondergaan. Effecten van een Botoxbehandeling bij deze mensen kunnen moeilijkheden met slikken en ademhalingsproblemen zijn.

Verder zijn er gevallen bekend van mensen met cardiovasculaire aandoeningen die te maken kregen met hartritmestoornissen en myocardinfarcten.

Doordat er tijdens de productie van Botox humaan albumine wordt toegevoegd, bestaat er een risico dat er virussen worden doorgegeven door de behandeling met Botox. Screening van donoren en processen tijdens de fabricatie maken dit risico zo klein mogelijk.

Na een behandeling kunnen de cliënten last krijgen van ptosis, hoofdpijn, longontsteking en misselijkheid. Minder frequent zijn pijn rond de injectieplekken, erytheem, een prikkelende of gevoelloze huid en spierzwakte. Dit laatste wordt veroorzaakt als het toxine zich verspreidt door de weefsels rond de injectieplaats.

Botuline wordt afgebroken door het immuunsysteem, er worden antilichamen tegen gemaakt. Hierdoor zwakt de werking van Botox geleidelijk af. Uit sommige studies blijkt dat een herhaalde toediening van Botox de respons van het immuunsysteem versnelt, zeer waarschijnlijk door de aanmaak van B-geheugencellen.

Ongelukken

Bij een ongeluk in 2004 in Amerika kregen een aantal mensen in een kliniek een verkeerde dosis. naar aanleiding hiervan heeft de FDA een onderzoek gedaan, waaruit kwam dat ongeveer 1000 personen een goedkopere vervanger hadden gekregen die niet voor mensen gebruikt mocht worden. Hieraan overleden 28 mensen.

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

How Botox affects our brain

Other side effects

Oogziekenhuis Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie

Vrije artsenkeuze

Informatie geneesmiddelen

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcohol

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

ANGIO OCT tomography

FAG angiografie

FDT perimetrie

GDX nervefiber analyser

GVO statische perimetrie

MAIA microperimetrie

SIRIUS cornea topografie

USG ultrasonografie

VEP onderzoek

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch

Laser oogziekten

2RT nanosecond laser

SLT trabeculoplastiek

YAG laser algemeen

YAG laser floaters

PDT behandeling

Laser cosmetisch

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis

Blepharospasme

Cataract - Staar

Chalazion

Conjunctivitis

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - Uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium - Pinguecula

Refractie - Brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien - Strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves