Alle LASIK en LASEK patiënten ervaren direct na de behandeling droge ogen en worden met conserveermiddel-vrije kunsttranen (zoals Oculotect Unidose) hiervoor behandeld. Bij de meeste patiënten verbeteren de klachten geleidelijk aan en zij staken de oogdruppels meestal 4-6 weken na de procedure.

Anderen blijven de kunsttranen voor onbepaalde tijd gebruiken. Een kleine maar tragische minderheid van de patiënten blijft ook na 6-12 maanden ernstige klachten van chronische droge ogen houden.

Er zijn gedocumenteerde gevallen van patiënten die hiervan nog ernstige complicaties hebben 2-3 jaar na de behandeling.

Vele factoren leiden samen tot een gezonde traanfilm, en de verstoring van om het even welke van deze gevoelige, complexe, en met elkaar verbonden processen kan verwoestende gevolgen hebben.

Aldus kan refractiechirurgie droge ogen veroorzaken op verscheidene geheel verschillende manieren.

 

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

LASIK en LASEK veroorzaken vaak blijvende klachten van droge ogen

Het aanbrengen van een ooglidspreider om het oog voor chirurgie toegankelijk te maken kan de ooglidfunctie verstoren. De ooglidspreider rekt het ooglid uit, hetgeen het functioneren van het bovenooglid kan beschadigen.

Dit kan knipperfrequentie verlagen of het ooglid kan gedeeltelijk open blijven gedurende de slaap. Beide condities leiden tot grotere verdamping van het traanvocht en tot droge ogen.

Het plaatsen van de “suction ring” om het oog tijdens Lasik te stabiliseren onderbreekt de productie van de “goblet cells”, die noodzakelijk zijn om een stabiele traanfilm te handhaven. Bij sommige patiënten komt dit proces nooit op het normale manier terug.

Het snijden van de flap bij LASIK beschadigt veel van de hoornvlies-zenuwen die de traanklieren een signaal om traanvocht te produceren.

Het verdampen van hoornvlies met de excimerlaser tijdens chirurgie vernietigt verder hoornvlieszenuwen en verergerd het probleem dat door de het maken van de flap wordt veroorzaakt.

LASIK/LASEK geeft het hoornvlies een nieuwe vorm om het gezichtsvermogen te verbeteren. Het afgevlakte hoornvlies wordt soms niet glad genoeg om een goed oppervlak te vormen voor het traanvocht. Hierdoor ontstaat een slechte traanfilm met droge plekken.

Het is niet duidelijk waarom sommige patiënten slechts enkele weken last hebben van droge ogen terwijl anderen een ernstige chronische conditie ontwikkelen die een permanente behandeling noodzakelijk maakt in combinatie een aanpassing van de manier van leven.

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten bij wie de hoornvlieszenuwen trager herstellen meer problemen onstaan.

Het is echter waarschijnlijker dat patiënten die permanent droge ogen ontwikkelen reeds een bestaande aanleg hiervoor hadden welke niet is opgemerkt bij het vooronderzoek. Deze patiënten hadden waarschijnlijk één of meerdere onderliggende aandoeningen zoals MGD, blepharitis, lage knipperfreqentie, slechte kwaliteit van de traanfilm, laag traanvocht volume, of lage hormoonniveaus die voorafgaand aan de chirurgie zonder duidelijke symptomen waren.

Wanneer deze patiënten ook nog eens aan de schade worden blootgesteld die door LASIK of LASEK wordt veroorzaakt, is dit de druppel die de emmer doet overlopen en hen in een staat van ernstige, chronische droge ogen te brengen.

Bron: www.surgicaleyes.org   Bewerking OMC Amsterdam

 

Oorzaken

Marguerite McDonald, MD: "Bij LASIK had ongeveer de helft van mijn patiënten last van droge ogen na een operatie - en bij ongeveer de helft hiervan waren de symptomen ernstig." RefractiveEyecare.com december 2005

Droge ogen is de meest voorkomende complicatie van LASIK. Vrijwel alle patiënten ervaren droge ogen na LASIK.

Zes maanden na LASIK blijft ongeveer 20% van de patiënten in door de FDA vereiste klinische onderzoeken droge ogen melden. Andere onderzoeken tonen aan dat 30% tot 50% van de LASIK-patiënten chronische droge ogen ervaart die langer dan een jaar na de operatie aanhouden.

De FDA waarschuwt dat patiënten een "ernstig droge-ogen-syndroom" kunnen ontwikkelen dat "permanent kan zijn".

Wanneer LASIK-chirurgen complicatiepercentages van 1 - 3% noemen, wijzen ze deze potentieel slopende complicatie volledig af. Patiënten met chronische droge ogen na LASIK moeten een MedWatch-rapport indienen bij de FDA.

De foto linksonder toont het oog van een patiënt die 4 jaar geleden LASIK had. De donkere vlekken aangegeven door de rode pijl zijn droge plekken op het hoornvlies. De witte pijl wijst naar de rand van de LASIK-flap.

De volgende foto toont hetzelfde oog 2 seconden later (zonder te knipperen), wat laat zien hoe snel de traanfilm op het oog verslechtert.

De kleine gestippelde groene vlekken of bosjes vlekken vertegenwoordigen epitheelcellen die niet langer aanwezig zijn. De ruimte die ooit werd ingenomen door levend weefsel, wordt in wezen ingenomen door de kleurstof die op het oog werd gedruppeld.

De groengele cirkel rond de omtrek van het hoornvlies is de LASIK flaprand, die duidelijk zichtbaar is in de linker afbeelding op de 2e rij. Het kleurt groen-geel omdat de interface nog open is, als een wond die nooit helemaal geneest.

Het oog linksonder is het hoornvlies van een patiënt die in 2006 LASIK heeft gehad. De gebieden die verschijnen als donkere vlekken zijn waar het hoornvlies geen tranen heeft.

De patiënt lijdt aan pijn en wazig zien. (De witte vlek is een weerspiegeling van de microscoopbol)

De foto rechts hieronder toont een hoornvlies van een patiënt die vijftien jaar geleden RK (radiale keratotomie) had, gevolgd door LASIK negen jaar geleden. De RK-incisies zijn duidelijk op de foto.

De rode pijl wijst naar de LASIK-kleprand. Net als bij RK-incisies geneest de LASIK-flap nooit volledig.

De gele pijl wijst op kleuring van hoornvliesepitheelcellen die niet langer levensvatbaar zijn vanwege post-LASIK droge-ogenziekte

50% krijgt droge ogen na LASIK/LASEK

Traanfilm breekt op een post-LASIK-oog

Deze serie van 4 foto's toont de traanfilm "uit elkaar" op een post-LASIK-oog.

De eerste foto is gemaakt onmiddellijk nadat de patiënt met zijn ogen knipperde. Merk op dat het oog tijdelijk bedekt is met een beschermende traanfilm.

De tweede foto is 2 tot 3 seconden na het knipperen gemaakt. Donkerblauwe vlekken zijn gebieden waar de traanfilm begint te breken, waardoor het oog wordt blootgesteld aan de omgeving.

De derde foto is na 5 seconden en de laatste foto is na 7 tot 8 seconden. (Let op de LASIK-flapmarge op de foto's.)