Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat in het centrum de grootste concentratie aan contrast- en kleurenzien cellen (de kegeltjes) aanwezig is.

Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien (de grootste concentratie aan staafjes): bijvoorbeeld bewegingen kunnen met dit deel van het netvlies juist goed onderscheiden worden.

Denk aan het opmerkzaam worden dat iemand met de auto of de fiets van rechts op je afkomt, daarna wordt er pas met het centrum van het netvlies naar gekeken en is er de gewaarwording van wat er precies te zien is. Het afsterven van de kegeltjes wordt macula degeneratie genoemd.

 
Als eerste kliniek in Nederland behandelen wij macula degeneratie (AMD), diabetisch macula oedeem en andere aandoeningen van het netvlies met een revolutionaire nieuwe laser, de Ellex 2RT Koude Nanosecond Laser.

Anders dan bestaande laserbehandelingen veroorzaakt Retina Regeneratie Therapie geen permanente schade aan het netvlies.

De 2RT is een laser die geen warmte ontwikkelt maar een natuurlijk biologisch herstelproces stimuleert.

Door gebruik te maken van ultra korte laserpulsen (3 nanoseconden) worden de structuren in het RPE (pigmentlaag) en Bruch’s membraan, die verantwoordelijk zijn voor aan- en afvoer van voedingstoffen naar en afvalstoffen van de fotoreceptoren, behandeld.

Dit proces van cellulaire regeneratie verbetert de functie van het netvlies en keert het degeneratie proces, zonder dat er schade wordt toegebracht aan omliggend weefsels zoals fotoreceptoren.

 

Hoe werkt de 2RT Laser?

De 2RT maakt gebruik van zeer korte laserpulsen van 3 nanoseconden (3/1.000.000.000 seconde) om het Retinale Pigment Epitheel (RPE) stimuleren. Hierdoor wordt een proces van cellulaire verjonging in gang gezet zonder dat thermische schade aan de retina onstaat.
De 2RT is ontworpen om een ​​aantal netviesaandoeningen te behandelen die veroorzaakt worden door beschadiging van het RPE en de membraan van Bruch, structuren die verantwoordelijk zijn voor het transport van energie en het verwijderen van het afval van de netvlies
photoreceptors. De 2RT stimuleert een biologisch genezingsproces dat resulteert in cellulaire verjonging en een herstel van het transport mechanisme. 

Laboratoriumstudies uitgevoerd door prof.dr.John Marshall, PhD, FRCPath, FRCOphth (Hon), bij St. Thomas Hospital, UK, hebben aangetoond dat de Ellex 2RT het volledige transportmechanisme van het netvlies herstelt en leidt tot verbetering van de doorlatendheid van de membraan van Bruch.

 

Subthreshold Lasertherapie zonder weefselschade

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Het scherpe zien verdwijnt en er blijft midden in het beeld een vlek achter. De rest van het netvlies blijft dus wel werken, zodat men in staat blijft om zijn weg in huis en daar buiten min of meer zelfstandig te vinden, ook al mist men dan scherpte.

Eén op de vier rokers loopt het risico op maculadegeneratie. Gebruik van 20 gram alcohol per dag vergroot de kans op maculadegeneratie met 20%.

Hoe veilig en effectief is behandeling van maculadegeneratie met de 2RT Laser?

De Ellex 2RT Nanosecond Laser is veilig. Schade doen met een laserpuls van 3 miljardste seconde zal moeilijk gaan, daar is de pulsduur te kort voor.

Daarnaast is de 2RT is goedgekeurd en veilig bevonden door de Europese Unie voor de behandeling van zowel maculadegeneratie (AMD/LMD) als diabetische maculopathie.

De 2RT is door de gezaghebbende Food and Drug Administration (FDA) van de Verenigde Staten goedgekeurd voor de behandeling van diabetische maculopathie. Goedkeuring door de FDA van de 2RT voor de behandeling van maculadegeneratie kan ieder moment plaatsvinden.

Er zullen natuurlijk vele duizenden patienten moeten worden behandeld voor wij over vele jaren kunnen zeggen wat precies het positieve effect is. Maar de laser doet geen schade, kán door de korte pulsduur zelfs helemaal geen schade doen, en er is op dit moment geen alternatief voor de behandeling van droge AMD. Daarnaast zijn uiteraard de bekende AMD leefregels minstens zo belangrijk.

Bestuur Nederlandse Vereniging van Extramurale Oogartsen (NVEO)

Raad van Bestuur Oogziekenhuis Amsterdam (OMCA)

Members of EURETINA, European Society of Retina Specialists

Het Oogziekenhuis Amsterdam heeft geen enkele financiële binding met de firma Ellex.

Waarom is de Ellex 2RT behandeling niet op meer plaatsen mogelijk?

Rob Hylkema

Secretaris

Bouke Hora Adema

Voorzitter

Margriet Looman-Hooft

Penningmeester

Bestuur Nederlandse Vereniging van Extramurale Oogartsen

Raad van Bestuur Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Op dit moment is deze behandeling slechts op zeer beperkte schaal beschikbaar.

Behandelcentra in Amsterdam, Australië, België, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nieuw Zeeland,  Oostenrijk en  Spanje zijn door Ellex uitgekozen om een aanvang te maken met deze nieuwe therapie voor maculadegeneratie. Op deze manier is toezicht te houden op het gebruik van deze nieuwe machine. Vanaf 2017 volgt een wereldwijde uitrol van de Ellex 2RT.

Indien u deze behandeling wilt ondergaan kunt u bellen of een email sturen naar het Oogziekenhuis OMC Amsterdam.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Alléén de macula is in staat tot het zien van fijne details