Daarom wordt zo mogelijk tijdens de operatie een implantaat in de oogkas geplaatst. Dit implantaat is een bolletje van kunststof bedekt met donor-oogwit, waaraan uw eigen oogspieren weer worden vastgehecht. Op die manier wordt het volume aangevuld.

Doordat de spieren aan het implantaat worden bevestigd beweegt de hierop rustende prothese ook beter. Aan het einde van de operatie wordt in de holte aan de binnenkant van de oogleden een voorlopige oogprothese geplaatst.

Deze oogprothese zorgt ervoor dat de plooi aan de binnenkant van boven - en onderooglid zich zo goed mogelijk vormt. Van deze oogprothese bestaat maar een beperkte voorraad; de kleur en pasvorm laten dan ook  te wensen over.


In het geval van een kwaadaardig gezwel in het oog, bijvoorbeeld een melanoom dat te groot is voor bestraling, of in geval van onherstelbare schade door ongeval, zal het oog volledig worden verwijderd. Deze operatie wordt 'enucleatie' genoemd.

Operatieve verwijdering van het oog wordt vrijwel altijd onder narcose verricht. 

Door verwijdering van het oog neemt het weefselvolume in de oogkas sterk af.
Met een oogprothese kan dit volumetekort niet volledig worden aangevuld, daardoor komt de prothese diep in de oogkas te liggen.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Na de ingreep wordt een drukverband aangebracht, dat een dag nadien kan worden verwijderd. De eerste dagen na de operatie doet de geopereerde oogkas flink pijn, vooral bij oogbewegingen. De pijn neemt binnen enkele dagen af. Meestal is de pijn met paracetamol voldoende te bestrijden. 

Vaak wordt een ontstekingsremmende zalf voorgeschreven die voorzichtig in het onderooglid kan worden aangebracht. Deze zalf vermindert de klachten van ontsteking en irritatie ten gevolge van de oplosbare hechtingen in het slijmvlies, achter het kunstoog.

Vaak zijn de weefsels de eerste dagen na de operatie erg gezwollen. Hierdoor kan de oogprothese uit de holte vallen.  

In dit geval verdient het aanbeveling om de schaalprothese door de oogarts of oogheelkundig verpleegkundige te laten terugplaatsen daar de zwelling anders mogelijk langer blijft bestaan.

Er is evenwel geen reden tot paniek: na enkele weken zijn de weefsels voldoende geslonken om alsnog een oogprothese te plaatsen.

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital