De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

POAG heeft geen duidelijke en universele kenmerken die kunnen worden gedetecteerd met behulp van biomicroscopie.

Er zijn echter bepaalde symptomen die verband houden met secundaire vormen van glaucoom.

Pigmentatie op het corneaendotheel (bijv. De spil van Kruckenberg), perifere transilluminatie van de iris en toegenomen pigment in het trabculaire netwerk kunnen duiden op pigmentdispersieglaucoom.

Corneaal endotheliaalnpigmentstof (Kruckenberg's spindle)

Grijs vlokachtig materiaal op het voorste lenskapsel in een doelpatroon (dwz een centrale schijf en een perifere ring met een tussenliggend helder gebied), en verlies van pigment in de pupilkraag kunnen wijzen op pseudo-exfoliatieve glaucoom.

Het vrijkomende materiaal dat af en toe te zien is bij 'glasblazers'-cataract moet hier niet mee worden verward.

Pseudo-exfoliatieve glaucoom komt vaker voor bij patiënten van Noord-Europese / Scandinavische etniciteit.

 

Pseudoexfoliatie van het voorste lenskapsel

Een verschil in kleur tussen de irissen (iris hetereochromie) kan waarschuwen voor een unilateraal glaucoom.

Neovascularisatie van irissen (rubeosis iridis), meestal secundair aan diabetes of vasculaire occlusie, kan wijzen op neovasculair glaucoom.

Iris synechiae kunnen gepaard gaan met uveïtisch of inflammatoir glaucoom.

Pupillaire corectopie (onregelmatig gevormde pupil) en/of pupildialyse (breuk van de iriswortelverbinding met het corpus ciliare) kan worden geassocieerd met fibrotische of neovasculaire veranderingen in de voorste kamerhoek, of het kan het gevolg zijn van eerder letsel, mogelijk als gevolg bij traumatisch (hoekrecessie) glaucoom.

 

Neovascularisatie van de iris (rubeosis iridis)

Een ondiepe voorste oogkamer en/of een wazig, ‘stomend’ hoornvlies met perilimbale injectie suggereert glaucoom met gesloten kamerhoek.

Troebelingen in de voorste lenscortex (glaucoomflecken) kunnen ook het gevolg zijn van sterk verhoogde intraoculaire druk geassocieerd met gesloten kamerhoekglaucoom of glaucoom secundair aan complicaties bij staaroperaties.

 

Acuut glaucoom

Als een interessante kanttekening: sterk verhoogde druk door glaucomatocyclische crisis (Posner-Schlossman-syndroom) vertoont meestal geen duidelijk voor de hand liggende biomicroscopische bevindingen, behalve milde anterieure uveïtische symptomen.

Deze zeldzame aandoening treft typisch jonge mannelijke volwassenen, van wie 40% positief is voor de witte bloedcelcomponent HLA-Bw54. Deze patiënten kunnen volledig asymptomatisch zijn.

 

Glaucoomflecken (Scheimpflug foto)

Vlekjes van fragmentarische anterieure subcapsulaire troebelingen geassocieerd met ernstige verhoging van de intraoculaire druk. Glaukomflecken wordt ook wel cataracta disseminata subepithlias en glaukomatosa acuta genoemd.

Glaukomflecken is het gevolg van een infarct van epitheelcellen van de voorste lens. Glaukomflecken is frequent gemeld na acuut geslotenhoekglaucoom. Sommigen suggereren dat obstructie van de uitstroom met een resulterend milieu van toxines leidt tot necrose of dat druk die wordt uitgeoefend door aanraking van de cornea-iris / lens de aandoening kan veroorzaken.

Klinische bevindingen: na een episode van acuut glaucoom die gepaard gaat met een ernstige verhoging van de intraoculaire druk, kan de lens de onregelmatige plekken van de anterieure subcapsulaire opacificatie van glaukomflecken ontwikkelen. Hypopyon is, zij het zelden, in verband gebracht met glaukomflecken en een acute intraoculaire drukstijging.