De beschrijving van uw klachten is bij het vaststellen van een diagnose zeer belangrijk. Evenals informatie over eerdere behandelingen door oogartsen of andere artsen. Daarnaast is het van belang dat de oogarts op de hoogte is van uw eventuele medicijngebruik in verband met de keuze van een mogelijke behandeling. We vragen een overzicht mee te nemen van de medicijnen die u gebruikt.

Meting van de gezichtsscherpte (visusmeting)

Oogdrukmeting

Er bestaan twee varianten van dit onderzoek.

  1. 1.De puff meting: U plaatst uw hoofd in een hoofdsteun. Terwijl u recht vooruit blijft staren wordt een apparaat naar uw oog toe bewogen. Zonder contact te maken blaast het apparaat een luchtstroom naar het oog. Het apparaat meet hiermee de oogdruk.
  2. 2.Applanatie tonometrie: Het te onderzoeken oog krijgt een verdovende druppel. U plaatst uw hoofd in een hoofdsteun. Terwijl u recht vooruit blijft staren beweegt de onderzoeker een klein plastic meetinstrument naar het oog toe. Als deze net contact maakt met het oog wordt de oogdruk met een blauw licht opgemeten.

Door de verdovende druppel zult u van deze aanraking niet veel merken. Deze meting is niet schadelijk voor het oog

Spleetlamp onderzoek

U plaatst uw hoofd in een hoofdsteun. Een spleetvormige lichtbundel wordt vanuit verschillende hoeken in het oog gericht. Met een speciale microscoop beoordelen wij onder andere een aantal structuren van de voorkant van het oog: het bindvlies, het hoornvlies en de lens. Soms zal het oog aangekleurd worden met een gele kleurstof: de fluoresceine.

Pupilverwijding

Om de achterkant van het oog te beoordelen moeten we uw pupillen verwijden. Dit gebeurt met oogdruppels. Het duurt meestal 15 tot 30 minuten voordat de druppels werken; hierdoor is het noodzakelijk dat het algemene onderzoek in twee stappen wordt uitgevoerd en dat u tussen deze stappen een extra wachttijd heeft. Zeer belangrijk om te weten is dat bij uw bezoek aan de oogarts u er altijd van uit moet gaan dat er de mogelijkheid bestaat dat uw pupillen verwijd worden. Zorg dus altijd dat u na het onderzoek niet zelf een voertuig hoeft te besturen.

Oogspiegelen (funduscopie)

Met behulp van een oogspiegel wordt de binnenkant van uw oog onderzocht om bijvoorbeeld het netvlies en de oogzenuw te kunnen beoordelen. Hieronder vindt u de beschrijving van drie verschillende methodes van oogspiegelen. Ongeacht de wijze zal het altijd nodig zijn om een scherpe lichtbundel in het oog te schijnen; voor sommige mensen kan dit als onprettig worden ervaren. Na het onderzoek zal het oog even verblind zijn; het beeld zal echter altijd snel weer terugkomen.

  1. 1.Spleetlamp funduscopie: U plaatst uw hoofd in een hoofdsteun. Een spleetvormige lichtbundel wordt recht in het oog gericht. Een hulplensje wordt voor het oog gehouden waarmee met een microscoop een beeld van de binnenkant van het oog zichtbaar wordt.

  2. 2.Indirecte funduscopie: met een instrument dat aan ons hoofd is bevestigd schijnen wij een lichtbundel recht in het oog. Met een hulplensje dat voor het oog wordt gehouden vormt zich een beeld van het netvlies. Een enkele keer is het nodig druk uit te oefenen aan de buitenkant van het oog. Dit is enkel nodig voor enkele specifieke netvliesafwijkingen en zal altijd tevoren aangekondigd worden.

  3. 3.Contactlens funduscopie: Uw oog krijgt een verdovende druppel. U plaatst uw hoofd in een hoofdsteun. Wij plaatsen een contactlens tegen het oog. Dit zult u niet voelen omdat het oog verdoofd is. We richten een spleetvormige bundel recht in het oog. Via een microscoop wordt het netvlies zichtbaar. Dit onderzoek is enkel nodig bij enkele specifieke netvliesafwijkingen en wordt dus zelden uitgevoerd.

 

Dit is een algemene beschrijving van het onderzoek dat u als patiënt krijgt bij een bezoek aan de polikliniek oogheelkunde. Het onderzoek wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Zeer belangrijk om te weten is dat bij uw bezoek aan de oogarts u er altijd van uit moet gaan dat er de mogelijkheid bestaat dat uw pupillen verwijd worden. Zorg dus altijd dat u na het onderzoek niet zelf een voertuig hoeft te besturen.


De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital