Basaalcelcarcinoom

Dit is de meest voorkomende ooglidtumor.

Meestal ziet de afwijking er uit als een ronde glazige zwelling op de lidrand, soms bevindt zich in het midden een zweertje dat makkelijk bloedt.

Van alle kwaadaardige tumoren is dit de meest goedaardige, de tumor zaait niet uit en groeit traag.

Er bestaan andere groeiwijzen van het basaalcelcarcinoom.

Die kunnen er uitzien als een leerachtige schilferige plek of als een gebied met meerdere kleine rode plekjes. Deze groeiwijzen zaaien ook niet uit.

Ze zijn echter lastiger te verwijderen doordat niet te zien is tot waar de tumor zich uitbreidt. Ondanks de relatief geringe kwaadaardigheid moet een basaalcelcarcinoom goed en tijdig behandeld worden omdat er bij plaatselijke doorgroei uiteindelijk ernstige problemen kunnen ontstaan.

Plaveiselcelcarcinoom en talgkliercarcinoom

Deze tumoren zien er vaak uit als een rode plek of rode zwelling op of vlakbij de ooglidrand.

Deze tumoren kunnen uitzaaien. In zeldzame gevallen kunnen ze een andere groeiwijze vertonen die lijkt op een ontsteking van de ooglidrand of van de binnenzijde van het ooglid.

Deze groeiwijzen tonen veel minder neiging tot uitzaaien.

Bij deze tumoren is onderzoek door de internist nodig om na te gaan of er uitzaaiingen zijn. Uitzaaiingen komen gelukkig weinig voor.

Zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren komen relatief vaak voor op de oogleden. Aan een ooglidafwijking is echter vaak niet te zien of het een goedaardige of kwaadaardige afwijking betreft.

Daarom is het verstandig om bij ieder nieuw knobbeltje, zweertje, schilferig of rood plekje dat na 6 weken niet spontaan verdwijnt na te gaan of het een kwaadaardige afwijking is.

Dit onderzoek gebeurt door middel van een biopt. Hierbij wordt onder plaatselijke verdoving een stukje van het verdachte weefsel weggehaald en microscopisch onderzocht. De uitslag is in het algemeen na 10 tot 14 dagen bekend. 

Een biopt is dus niet bedoeld om de hele tumor te verwijderen, maar om na te gaan om wat voor afwijking het gaat. Bij uitzondering is het soms mogelijk om afwijkingen die maar enkele millimeters groot zijn in één keer te verwijderen en de ooglidranden na verwijdering direct weer te hechten.

 

Gelukkig zijn de meeste afwijkingen van de oogleden goedaardig.

Er zijn echter verschillende soorten kwaadaardige ooglidtumoren die verschillen in groeiwijze en kwaadaardigheid.

Hier worden de drie meest voorkomende soorten kort beschreven.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital