Dit is de meest gebruikelijke toepassing van de OCT op dit moment. De volgende aandoeningen kunnen bijvoorbeeld  in beeld worden gebracht: maculagat (gat in de gele vlek), macula pucker (plooivorming), macula degeneratie (veroudering), macula vocht (oedeem) en andere macula-aandoeningen. De pupillen worden eerst wijd gemaakt met oogdruppels. De eerste uren ziet u daarom wazig. Voor het naar huis rijden is het verstandig een begeleider mee te nemen.

Bij het OCT apparaat zit U met de kin in een kinsteun en het voorhoofd tegen de band (zoals ook bij een algemeen oogonderzoek gebeurt). Als u in het apparaat kijkt, ziet u een rood licht met daarin een groene stip. U blijft tijdens het onderzoek fixeren in de groene stip. Het licht is niet gevaarlijk voor het oog. Het onderzoek is niet belastend (geen fel licht). In tegenstelling tot een FAG (fluorescentie angiografie, kleurstof onderzoek) hoeft geen vloeistof in een ader te worden gespoten.

Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel, via de pupil, in het oog op het netvlies (bij een “echo-onderzoek” gebeurt hetzelfde alleen wordt er dan geluid gebruikt i.p.v. een licht). Er wordt gescand m.b.v. een optische lichtbundel in een transversale richting.

De verschillende structuren van het netvlies reflecteren (kaatsen) dit licht vervolgens terug, via de pupil, weer naar buiten het oog. Hier wordt het teruggekaatste licht opgevangen door het apparaat. Er ontstaat een beeld van een dwarsdoorsnede van het netvlies, opgebouwd uit verschillende kleuren. Het netvlies van het oog is opgebouwd uit vele dunne laagjes.

Als het licht op deze laagjes terechtkomt, dan wordt het licht weer teruggekaatst. De mate van reflectie (terugkaatsing) en de snelheid van het terugkaatsend licht is per laagje of structuur van het netvlies verschillend. Dit wordt uiteindelijk vertaald in een kleurenbeeld. De OCT kan hoge resolutie beelden (met een hoog oplossende vermogen) maken van verschillende structuren van het oog (een dwarsdoorsnede). De OCT wordt m.n. gebruikt voor het aantonen van afwijkingen van de gele vlek (macula) van het netvlies.

 

Optical Coherence tomography (OCT) is een beeldvormende techniek die hoge-resolutie beelden kan maken van structuren van het oog. De beelden geven een doorsnede weer van bijvoorbeeld het netvlies of de oogzenuw van het oog. Meestal wordt de OCT gebruikt om een beeld te maken van het centrale deel van het netvlies, de gele vlek of macula genoemd.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

De OptoVue Avanti is een nieuwe standaard voor retina onderzoek

Angiovue maakt het mogelijk om bloodflow te kunnen meten in vaten. Het systeem maakt zeer snel 8 B-scans van dezelfde locatie. Deze scans worden vergeleken op bewegingscontrast. Hierdoor is een zeer goed beeld te krijgen van het bewegen van rode bloedcellen en zo kunt u dus de doorbloeding van een vat analyseren. Dit noemen we de SSADA (Split-Spectrum Amplitude-decorrelation Angiography) techniek. Feitelijk kunnen we nu een 4D beeld krijgen van het vaatsysteem en de bloodflow van de retina.
In zeer veel gevallen zal het de traditionele FAG kunnen vervangen en verbeteren doordat we op laagniveau de vaten kunnen beoordelen.

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl