Bij een ontsteking van de oogzenuw raakt de zenuw gezwollen en rood, en de zenuwvezels werken niet goed meer.

Als er veel vezels aangedaan zijn, zien we slecht. Maar als de ontsteking mild is, kan het gezichtsvermogen bijna normaal zijn.De medische term voor een ontsteking van de oogzenuw is Neuritis Optica

De oogzenuw

De oogzenuw is de zenuw van het zien. Het brengt de beelden die we zien, gecodeerd als elektrische impulsen, van ons oog naar de hersenen. De oogzenuw is als een elektriciteitskabel en bestaat uit ongeveer 1,2 miljoen afzonderlijke dunne draadjes of zenuwvezels.

Elk van deze vezels brengt een deel van de informatie naar de hersenen. Als enkele of alle zenuwvezels aangetast zijn, zien we wazig.

Wat veroorzaakt een oogzenuwontsteking?

Veel ziektes kunnen een ontsteking van de oogzenuw veroorzaken. De zenuw van één of beide ogen kan aangedaan zijn. Sommige mensen, vooral kinderen, ontwikkelen een oogzenuwontsteking na een virusinfectie, zoals de bof, mazelen of na een gewoon 'kou-tje' of verkoudheid.

Bij een klein aantal van de patiënten is de oogzenuwontsteking een teken van een neurologische ziekte die ook zenuwen op andere plaatsen in het lichaam kan aantasten.

Meestal is geen oorzaak voor de oogzenuwontsteking te ontdekken. In deze gevallen zou een verkeerd afgesteld afweermechanisme van het lichaam een rol spelen.

Wat zijn de klachten bij een oogzenuwontsteking ?

Een oogzenuwontsteking ontstaat meestal plotseling, met wazig zicht in één of beide ogen. Het lijkt alsof iemand het licht zachter heeft gedraaid. De kleuren zijn anders. Er kan wat pijn rond de oogkas bestaan, vaak als de ogen bewogen worden.

Het gezichtsvermogen kan in de loop van één of twee weken slechter worden. Het kan ook verslechteren na een heet bad of hete douche of na inspanning.

 

Een zorgvuldige beschrijving van de symptomen kan de oogarts en andere artsen helpen de juiste diagnose te stellen.

Er wordt uitgebreid oogheelkundig onderzoek verricht. De gezichtsscherpte wordt opgenomen en de pupilreacties worden beoordeeld. Na verwijding van de pupillen wordt naar de oogzenuw gekeken.

Meestal wordt ook het gezichtsveld onderzocht. Hiernaast wordt nog elektrofysiologisch onderzoek verricht, waarbij de functie van de oogzenuw wordt beoordeeld.

Wanneer er aanwijzingen zijn dat er misschien een neurologische aandoening aanwezig is, kan een consult van de neuroloog worden aangevraagd.

Behandeling van een oogzenuwontsteking

Helaas is er geen vaststaande behandeling voor een oogzenuwontsteking.

Steroïden beïnvloeden de snelheid van herstel, maar niet de mate van herstel van de oogzenuwontsteking. In verband met mogelijke bijwerkingen worden steroïden niet standaard toegediend. Als wordt besloten tot toediening van deze medicijnen gaat dit per infuus. Dit gebeurt meestal in dagbehandeling.

Gelukkig herstellen de meeste oogzenuwontstekingen vanzelf, maar het herstel duurt vaak maanden.

Bij veel patiënten zal het herstel niet compleet zijn. Soms komt de scherpte helemaal terug maar blijven de kleuren achter. Bij anderen blijven delen van het gezichtsveld onscherp.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves