Lucentis, Avastin of Eylea wordt in een operatiekamer toegediend als een injectie in het aangedane oog.

De eerste 3 maanden wordt elke maand één injectie gegeven.

Vóór elke injectie wordt plaatselijke verdoving gegeven om eventuele pijn door de injectie te verminderen of te voorkomen en worden het oog, het ooglid en de huid rondom het oog gedesinfecteerd.

Het werkzame bestanddeel is een klein deel van een monoklonaal antilichaam.

Dit is een antilichaam (een type eiwit) dat dankzij zijn speciale vorm een specifieke structuur op bepaalde cellen in het lichaam (antigeen genaamd) herkent en zich hieraan bindt. Deze medicatie is ontwikkeld om een stof te blokkeren die vasculaire endotheliale groeifactor-A (VEGF-A) wordt genoemd.

VEGF-A komt in hoge concentraties voor in de ogen van patiënten met LMD/AMD LMD/AMD en diabetische retinopathie en zorgt ervoor dat bloedvaten uitgroeien en dat hieruit vocht weglekt. Deze effecten verergeren de ziekte. Door deze factor te blokkeren vermindert ranibizumab de groei van de bloedvaten en de lekkage.

VEGF-A is een soort noodsignaal van het netvlies met het dringende verzoek om meer voeding en zuurstof. Als reactie hierop laat het lichaam nieuwe bloedvaten uitgroeien in het maculagebied.

Helaas zijn dit bloedvaten met een slechte en onvolledige vaatwand waaruit spontaan bloedserum het oog in lekt. Op deze manier verergert deze goed bedoelde hulp de situatie alleen maar, en richt de macula te gronde. Het is te vergelijken met een brandweerteam met fors lekkende blusslangen waardoor de waterschade erger wordt dan de brand ooit geweest zou zijn. In een later fase gaan deze vaten ook bloeden en veroorzaken zo nog meer schade.

Voor de behandeling van natte maculadegeneratie met LUCENTIS, AVASTIN of EYLEA heeft het OMC Amsterdam de beschikking over een operatiekamer die speciaal is ingericht voor de meest veilige periodieke toediening van deze geneesmiddelen.

Deze operatiekamer is voorzien van de TOUL UNIT, de modernste locale luchtcirculatie techniek die op dit moment beschikbaar is, met als doel de kans op infectie minimaal te maken.

De TOUL UNIT is een horizontal flow luchtsysteem dat wordt gebruikt voor de bescherming van patiënten bij ingrepen met een klein wondoppervlakte. Uit de Toul unit komt een horizontale, turbulent-arme, verdringende steriele luchtstroom.

Operatiekamer met TOUL UNIT

Behandeling van natte maculadegeneratie met Lucentis / Avastin / Eylea

De drie anti-VEGF’s die op dit moment beschikbaar zijn

Video’s

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Onstaansgeschiedenis

Door VEGF-A te blokkeren vermindert de groei van de bloedvaten en de lekkage

Om een natte maculadegeneratie weer terug te brengen naar de droge vorm worden maandelijkse anti-VEGF injecties in het aangedane oog gegeven. Vaak is het niet mogelijk de gezichtsscherpte te verbeteren.

Er wordt van een succesvolle behandeling gesproken als de gezichtsscherpte minder snel daalt dan zonder behandeling.

Lucentis, Avastin of Eylea wordt toegediend als een injectie in het aangedane oog. De eerste 3 maanden wordt elke maand één injectie gegeven. Hierna moet het gezichtsvermogen van de patiënt worden gecontroleerd en als de AMD weer nat wordt moet opnieuw een reeks maandelijkse injecties worden toegediend. Eylea heeft mogelijk een werkingsduur van twee maanden na een “oplaadfase” van een jaar.

In de praktijk komt de behandeling vaak neer op rond de 7-10 injecties per oog per jaar.

AMD is een chronisch progressieve aandoening. Het natte stadium is vaak weer terug te brengen naar het droge stadium met anti-VEGF maar dit is helaas slechts symptoom bestrijding, het geneest de aandoening niet. Uiteindelijk worden de ogen geleidelijk toch steeds slechter.