De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Trachoom (conjunctivitis granulosa, ophthalmia aegyptica) is een langdurige infectie van het bindvlies die door de bacterie Chlamydia trachomatisserotype A-C wordt veroorzaakt.

Trachoom is wereldwijd de belangrijkste te voorkomen oorzaak van blindheid en is het gevolg van chronische of herhaalde infecties met bepaalde niet-seksueel overgedragen stammen van Chlamydia trachomatis. Trachoom komt veel voor in armere streken in de droge, warme landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië.

In Nederland en België komt trachoom zelden voor, hoewel het soms optreedt onder immigranten afkomstig uit gebieden waar trachoom wel vaak voorkomt.

De ziekte komt het meeste voor bij kinderen, vooral tussen de 3 en 6 jaar oud. Oudere kinderen en volwassenen hebben een veel kleiner risico om de ziekte te krijgen omdat zij beter immuun zijn en een betere persoonlijke hygiëne hebben.

In de vroege stadia is trachoom besmettelijk en kan het door oog-handcontact, door bepaalde vliegen of door besmette handdoeken, zakdoeken, oogmake-up en dergelijke worden overgebracht.

SYMPTOMEN

Trachoom tast meestal beide ogen aan. De bindvliezen raken ontstoken, rood en geïrriteerd en de ogen scheiden veel vocht af. Sommige patiënten zijn gevoelig voor fel licht. In de latere stadia groeien er geleidelijk bloedvaten op het hoornvlies (neovascularisatie), wat het zicht belemmert.

Bij sommige patiënten ontstaat er littekenweefsel op het ooglid, zodat de wimpers naar binnen worden getrokken (trichiasis). Als de patiënt knippert, schuren de wimpers over het hoornvlies, waardoor ze infectie en blijvende schade veroorzaken. Een verminderd gezichtsvermogen of blindheid treedt op bij ongeveer 5% van de mensen met trachoom.

DIAGNOSE EN BEHANDELING

Een arts vermoedt trachoom op grond van het uiterlijk van de ogen en de duur van de symptomen. De diagnose kan worden bevestigd indien onderzoek van een oogmonster in een laboratorium uitwijst welk organisme de infectie veroorzaakt.

De behandeling bestaat uit orale toediening van het antibioticum erytromycine of een tetracycline gedurende drie tot vijf weken. Het nieuwere antibioticum azitromycine kan eens per week gedurende één tot drie weken worden gebruikt.

Oogzalven met tetracycline of erytromycine zijn effectief, maar moeten gedurende vier tot zes weken worden aangebracht. Als de aandoening het ooglid, het bindvlies of het hoornvlies beschadigt, kan chirurgisch ingrijpen noodzakelijk zijn.

Omdat de ziekte besmettelijk is, treedt herinfectie vaak op. Regelmatig de handen en het gezicht wassen helpt het verspreiden van de infectie te voorkomen. Artsen dienen vaak antibiotica toe aan hele buurten waar veel mensen aan trachoom lijden. 

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital