Vroege opsporing van een netvliesscheur is heel belangrijk om blindheid te voorkomen.

Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies.Wanneer zich troebelingen voordoen in het glasvocht geven die een schaduw op het netvlies.

Dit kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels, spinnenwebben.

Het plotseling optreden van floaters en lichtflitsen is geen onschuldig verschijnsel. Het kan wijzen op het onstaan van een scheur in het netvlies.

Het is dan ook belangrijk om bij dit soort klachten altijd op korte termijn naar een oogarts te gaan voor een netvliesonderzoek.

Bij een achterste glasvochtloslating kunnen deze vlekjes vaak duidelijker zichtbaar worden en soms nemen ze in aantal toe. Er kan zelfs een vrij grote zwevende vlek of een waas ontstaan.

Als een achterste glasvochtloslating optreedt, kan het glasvochtmembraan op plaatsen waar het steviger vastzit aan het netvlies, aan het netvlies trekken.

Dit gaat meestal gepaard met het zien van lichtflitsen, vooral 's avonds of in een donkere omgeving.

Zo'n lichtflits wordt vaak omschreven als een kortdurende bliksemschicht aan de zijkant van het oog.

Afhankelijk van de hoeveelheid en de plaats van de troebelingen in het glasvocht kan een achterste glasvochtloslating leiden tot een verminderd zicht, vooral wanneer de troebelingen zich voor de “gele vlek”, de macula, bevinden.

Omdat de troebelingen zweven en daardoor verplaatsen in de glasvochtruimte, zal het zicht wisselend zijn.

Indien u plotseling meer zwevende vlekjes, een grotere vlek of waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van verminderd zicht dient u contact op te nemen met een oogarts.

Vroege opsporing van een netvliesscheur is heel belangrijk om het gezichtvermogen te behouden.

Niet alle netvliesscheuren hoeven overigens te worden behandeld. Sommige kleine scheurtjes zijn vrij onschuldig, mede afhankelijk van de locatie en de vorm van het scheurtje (bijvoorbeeld: rond of hoefijzervormig).

 

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens.

Indien u plotseling meer zwevende vlekjes, een grotere vlek of waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van verminderd zicht dient u contact op te nemen met een oogarts.

...kunnen de symptomen van een dreigende netvliesloslating zijn

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

In vergelijking met een operatie biedt een laserbehandeling enkele belangrijke voordelen. Het oog hoeft niet te worden geopend en er is dus geen gevaar voor infectie. Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom meestal poliklinisch gebeuren, dus zonder opname in het ziekenhuis.

Door de uiterst dunne lichtstraal is het bovendien mogelijk met grote nauwkeurigheid te werken, een nauwkeurigheid die bij een operatie niet kan worden bereikt. Laserbehandeling is daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.

Het woord laser is de afkorting van "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.

Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.

Er bestaan verschillende soorten lasers.

Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Diodelaser, YAG laser, NanoPulse Laser, MicroPulse Laser en de Excimerlaser gebruikt. De verschillende lasers kennen diverse toepassingen.

YAG, SLT, Diode en NanoPulse/MicroPulse laser

Medische laserbehandelingen algemeen

De voordelen van een medische laserbehandeling

Ellex Tango YAG & SLT Laser

Nastaarbehandeling en Glaucoom

Selectieve Laser Trabculoplastiek (SLT)

Perifere Iridectomie (PI)


Lumenis Diode laser

Diabetes, Glaucoom, Maculadegeneratie

Vaatafsluitingen van het netvlies

Netvliesdefecten

Ellex 2RT NanoPulse laser

Vergelijkbaar met de MicroPulse laser

Diabetisch maculaoedeem (DME)

Vaatafsluitingen van het netvlies

Retinitis Centralis Serosa (CSR)

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl