Werkgroep Refractiechirurgie

Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie

Auteurs versie februari 2006

V. Aalders-Deenstra, J.Beerthuizen, P.J.D. Bolmers, J.M. den Boon, R. Braakman, P.S.J.R. Crobach, C.A. Eggink, A.J.M. Geerards, A.D. Kraaijenga, M. A.H. Luger, G.P.M. Luyten, M. Odenthal, A. Rijneveld, J. van Rooij, A.P.J. Rouwen,

C.J.G. van Tilburg, P. Tutein Nolthenius, N.H. Trap, C. Verdoorn.

Aanvullingen herziene versie juli 2009 door:

M. Bartels, J. Beerthuizen, M. Copper, M. Landesz, R. Lapid, H. van Nouhuijs, R. Nuyts, O. Wolter, J. van Rooy, N. Trap

Aanvullingen herziene versie juni 2013 door:

  1. J.Beerthuizen, C. Eggink, R. Lapid, M. Luger, H. Van Nouhuijs, R. vd Pol,

  2. K.J. Rademakers, N. Trap

Intentie verklaring (Disclaimer)

Deze consensus refractiechirurgie is geen gouden standaard voor het medisch handelen. De standaard van medisch handelen wordt bepaald op basis van alle klinische data die beschikbaar zijn voor elke individuele patiënt en kan veranderen naar mate onze wetenschappelijke kennis op dit gebied toeneemt.

Het patroon van zorg kan daarom evolueren. De inhoud van deze consensus is een richtlijn voor de klinisch praktijk, mede gebaseerd op de beschikbare kennis en literatuur op het moment van opstellen. Het volgen van deze consensus kan een succesvolle behandeling niet in alle gevallen verzekeren.

Elke clinicus is uiteindelijk verantwoordelijk voor de behandeling van zijn of haar patiënt. De behandelingsmethode is afhankelijk van de beschikbare klinische data, diagnostische middelen en beschikbare behandelings-mogelijkheden.

Deze consensus is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het NGRC. Het bestuur heeft al haar leden opgeroepen en gelegenheid gegeven om op-­‐‑ en aanmerkingen te maken op het concept herziene versie, zowel mondeling als schriftelijk. Op-­‐‑ en aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in deze consensus.

De totstandkoming van deze consensus kan derhalve als een team effort van het NGRC worden beschouwd.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Op deze website behandelen wij de letterlijke tekst van de "Consensus Refractie-chirurgie" van het NGRC, het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie.

Het is hier en daar aangevuld met uitleg en illustraties van het OMC Amsterdam. Op deze manier proberen wij dit stuk meer inzichtelijk en transparant te maken voor leken op oogheelkundig gebied.

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Let op: Betreft niet-medisch geïndiceerde cosmetische laserbehandelingen