29 maart 2007. Artikel in de Congreskrant van de 201e jaarvergadering Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Auteur: Drs. A.M.A.E. de Graaf te Nijmegen.

Samenvatting:

Het artikel opent met een opmerkelijke waarneming: “Kijk om je heen op een willekeurige Congresdag van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en niemand kan er omheen: veel oogartsen dragen een bril.”

“Waarom ondergaan ze zelf geen refractiechirurgie?”

Vervolgens heeft de auteur gesprekken met diverse oogartsen en exposanten. Uiteindelijk noteert de auteur van een anonieme bron de vermoedelijke verklaring van dit fenomeen:

“ Er zijn oogartsen die zijn gelaserd, maar het zijn er weinig. Ze kennen de complicaties als geen ander. En de risico’s op lange termijn zijn feitelijk onbekend”

Daarom dragen oogartsen meestal een bril of contactlenzen.

Refractiechirurgie kan ernstige oogschade veroorzaken

Er kunnen bij deze behandeling, en dan met name wanneer de excimerlaser erbij betrokken is, vele complicaties optreden. Hierbij kan de schade aan het hoornvlies en het gezichtsvermogen onherroepelijk zijn. Dit is niet slechts onze “mening”, maar gebaseerd op de Consensus Refractiechirurgie van het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie zelf.

Waarom zoveel oogartsen een bril dragen

Deze complicaties kunnen kunnen leiden tot slechtziendheid, blijvende pijnklachten, arbeids-ongeschiktheid, verlies van levensvreugde, depressies en soms zelfs suicide.

Een gedeelte van een oogheelkundig gezonde groep mensen wordt op deze manier chronisch oogheelkundig patient gemaakt door complicaties van de refractiechirurgie. Dit is geen waarschijnlijkheid maar helaas een statistisch aantoonbare zekerheid.

Los van deze persoonlijke ellende onstaan hierdoor ook nog eens nodeloos hoge kosten voor de volksgezondheid ten gevolge van de vaak levenslange behandeling van complicaties. Deze behandeling vindt namelijk plaats via de verzekerde zorg in reguliere poliklinieken en ziekenhuizen en komt dus ten laste van de basisverzekering.

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Let op: Betreft niet-medisch geïndiceerde cosmetische laserbehandelingen