Welkom!

Al meer dan 75 jaar doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Door een flexibele inzet van onze oogartsen en oogheelkundig assistenten kunt u in het algemeen op korte termijn worden gezien. Onderzoeken worden waar dat mogelijk is op één dag afgesproken.

Spreekuur

9:00-21:00 uur Maandag, dinsdag en woensdag (avondspreekuur)

9:00-16:30 uur Donderdag en vrijdag

Kinderspreekuur: maandagavond en woensdagmiddag & avond

De kinderen krijgen een volledig onderzoek door onze orthoptiste, Caroline Schuijt.

Dit is inclusief refractiebepaling (oogsterkte) met behulp van oogdruppels (Cyclogyl of Atropine). Voor of na het orthoptisch onderzoek vindt een oogheelkundig onderzoek door de oogarts plaats.

 

Medisch Centrum Jan van Goyen

Vrije Universiteit Medisch Centrum

Apotheek

De Lairesse

Academisch Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum

Als enige oogheelkundige kliniek in Nederland zijn al onze spreekkamers standaard voorzien van Optical Coherence Tomography (OCT). Hierdoor kan dit belangrijke netvliesonderzoek, zoals bijvoorbeeld bij maculadegeneratie of bij afwijkingen door suikerziekte, direct tijdens het consult worden gedaan.

In alle andere oogheelkundige klinieken wordt dit onderzoek op afspraak door een Technisch Oogheelkundig Assistent verricht. Het kost hierdoor extra tijd om tot een diagnose te komen en het onderzoek heeft hierbij een lagere specificiteit en nauwkeurigheid dan wanneer dit onderzoek door uw oogarts zelf wordt gedaan.

 
Als eerste en - voorlopig - enige kliniek in Nederland behandelen wij sinds kort macula degeneratie (AMD), diabetisch maculaoedeem (DME) en andere aandoeningen van het netvlies met het nieuwste type koude laser, de Ellex 2RT.

Hierbij wordt het netvlies met met ultra kortdurende laserpulsen van 3/1000.000.000 seconde behandeld. Deze laserpulsen zetten het netvlies aan tot weefselherstel en weefselregeneratie. Maculadrusen kunnen hierdoor aanzienlijk in aantal afnemen en de conditie van de macula wordt in veel gevallen beter.

 

Retina Regeneratie Therapie 2RT voor maculadegeneratie

Netvliesonderzoek met de Zeiss Cirrus & Optovue iView HD-OCT

Anti-VEGF injecties voor onder andere maculadegeneratie

Voor de behandeling met Lucentis - Avastin - Eylea heeft het OMC Amsterdam als een van de weinige klinieken in Nederland de beschikking over een operatiekamer die speciaal is ingericht voor de meest veilige periodieke toediening van deze genees-middelen. Onze operatiekamer is namelijk voorzien van de Toul Unit, de modernste locale luchtcirculatie techniek die op dit moment beschikbaar is, met als doel de kans op infectie minimaal te maken. De Toul Unit is een horizontal flow luchtsysteem dat wordt gebruikt voor de bescherming van patiënten bij ingrepen met een klein wondoppervlakte.
 

Wij werken - onder andere - samen met de volgende medische instellingen

Bankrelatie ABN AMRO:  NL92 ABNA 0536 933 286   BIC-SWIFT ABNANL2A

U kunt op die avonden ook bellen voor een afspraak, voor een vraag, of in verband met een oogheelkundige klacht. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoed-gevallen terecht bij het VU Medisch Centrum, waarmee wij samenwerken.

Bel voor een afspraak naar 020 - 679 71 55 of stuur een mail naar omca@me.com met uw telefoonnummer, dan bellen wij u terug.

Open tot 17:30  - maandag, dinsdag en woensdag tot 21:00

Speciale aandachtsgebieden en expertise: Medische Retina en Glaucoom

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie - FAG

Gezichtsveldonderzoek - FDT

Gezichtsveldonderzoek - GVO

Glaucoomonderzoek - GDxPro

Macular Integrity Assesment - MAIA

Optical Coherance Tomography - OCT

Ultrasonografie - USG

Visual Evoked Potential - VEP

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser niet medisch geïndiceerd

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Zorgverzekering - het OMCA is een restitutie instelling

Wij werken met alle verzekeraars op restitutiebasis; dat wil zeggen zonder contract. Dit betekent dat u een rekening van ons krijgt die vervolgens door uw verzekeraar geheel of gedeeltijk aan u wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis. Een Naturapolis geeft meestal een lage vergoeding. Verder is voor vergoeding een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Het beste is om per 1 januari 2015 over te stappen op een Restitutiepolis zoals die van ONVZ omdat door een wetswijziging de vergoeding bij een Naturapolis in 2015 sterk omlaag gaat.

Bij onvolledige vergoeding beschikken wij obver een “Coulanceregeling”  Deze geldt niet voor het eigen risico, de medicijnkosten van Lucentis en Eylea, cosmetische behandelingen en voedingsupplementen. Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering.

De rechter heeft zorgverzekeraar CZ (opnieuw) op de vingers getikt. CZ hanteert een te lage vergoeding voor zorg die wordt verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Eerst iets over de achtergrond. Meer dan 90% van de Nederlanders heeft een zogenaamde naturapolis bij een zorgverzekeraar afgesloten. Dat betekent dat zij zich voor al hun zorg moeten wenden tot een zorgverlener die met die zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. Dat staat ook zo in de polisvoorwaarden. Als een verzekerde ervoor kiest om bij een andere (niet-gecontracteerde) zorgverlener zorg te vragen, mag dat. In dat geval hoeft de zorgverzekeraar de kosten van die zorg slechts voor een gedeelte te vergoeden. Deze vergoeding mag volgens de Zorgverzekeringswet echter niet zo laag zijn dat dit een ‘feitelijke hinderpaal’ is voor verzekerden om zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in te roepen.

Dat volgt uit de Zorgverzekeringswet en daarmee wordt beoogd om een vrije artsenkeuze voor verzekerden te waarborgen. Wat de minimale concrete hoogte van de vergoeding in deze gevallen moet zijn, is aan de praktijk overgelaten en dus niet duidelijk. In de meeste gevallen wordt een vergoedingspercentage van circa 80% gehanteerd. De bedoeling is dan dat 20% door de verzekerde zelf aan de zorgverlener wordt betaald. In de praktijk schelden die zorgverleners die 20% meestal kwijt. Sinds kort hanteren zo goed als alle zorgverzekeraars een veel lager percentage, bijvoorbeeld 50 of 60%. De toezichthouder op de zorgmarkt, de Nza, vindt dit prima, de rechter niet.

Voor 2013 had zorgverzekeraar CZ in haar polisvoorwaarden opgenomen dat de kosten van medisch specialistische GGZ door niet-gecontracteerde zorgaanbieders voortaan nog maar voor 50% van het gemiddeld gecontracteerde tarief zouden worden vergoed. In 2012 was dat nog 75%. De GGZ-instelling Momentum vond dit percentage te laag en spande daarom een procedure aan bij de rechtbank in Breda. De rechter was het met Momentum eens. De rechter oordeelde dat het lage percentage inderdaad een te hoge drempel opwierp voor verzekerden om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan. Volgens de rechtbank dwingt deze lage vergoeding CZ-verzekerden ertoe om zich te wenden tot de door CZ gecontracteerde zorgaanbieders, waardoor de vrije artsenkeuze wordt ingeperkt.

Deze rechtspraak zal niet zonder gevolgen zijn voor andere zorgverzekeraars die het vergoedingspercentage in de afgelopen jaren stapsgewijs hebben afgebouwd. Zorgverzekeraars mogen er immers niet zomaar voor kiezen om de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg aanmerkelijk te verlagen.

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders heeft deze uitspraak tot gevolg dat zij mogen rekenen op een vergoedingspercentage van rond de 80%. Voor patiënten betekent deze uitspraak dat zij vrij zijn om hun eigen zorgaanbieder te kiezen en dat zij niet worden gedwongen om naar een gecontracteerde zorgaanbieder te gaan.

Momenteel heeft de minister van Volksgezondheid een wetsvoorstel in de Tweede Kamer aanhangig gemaakt dat de Zorgverzekeringswet op dit punt drastisch wijzigt. Voorgesteld wordt dat zorgverzekeraars voortaan geheel vrij zullen zijn om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te bepalen. Die vergoeding zou dan zelfs ook nihil kunnen zijn. Het gevolg daarvan is dat zorgverzekeraars feitelijk bepalen waar patiënten zorg kunnen inroepen, namelijk uitsluitend bij gecontracteerde zorgaanbieders. Op die manier wordt weliswaar de concurrentie tussen zorgverzekeraars bevorderd, maar de vrije artsenkeuze van patiënten wordt ingeperkt. Deze wijziging is nog onderwerp van parlementaire discussie. Uit de rechtspraak blijkt dat zorgverzekeraars hierop nog niet mogen vooruitlopen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Chris van Balen.

 

Bouke Hora Adema

Rob Hylkema

Margriet Looman-Hooft

Gerda Jager

Anne-Minke de Boer

Ljubica Jovanovik-Pandova

Marjolein Stiel - Hoofd polikliniek

Sylvana Huiskens - Hoofd polikliniek

Caroline Schuijt - Orthoptist

Kurt van Poelgeest - Medisch fotograaf

Hans van Vliet - Contactlens specialist

Zina Shapiro-Kukiansky - Anesthesioloog

De Lairessestraat 59

1071 NT   Amsterdam

Tel: 020 - 679 71 55

Fax: 020 - 673 62 19

omca@me.com

www.omca.nl

Oogartsen

Team