De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Spreekuur VISIO in Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Op 12 mei is Visio gestart met een ketenzorgspreekuur bij het OMC Amsterdam. Dit in navolging van 14 andere ziekenhuizen in Noord-Holland.

Het spreekuur wordt geheel verzorgd door Visio en is een combinatie van low vision onderzoek en informatie & advies. Eens in de maand, op dinsdagavond van 17.00 tot 21.00 uur, vindt het plaats.

Dit spreekuur onder één dak bij het OMC is bedoeld voor slechtziende cliënten na oogheelkundige behandeling door de oogarts. Van (oud-)cliënten weten we namelijk dat men graag zo vroeg mogelijk in contact komt met Visio.

Reden hiervoor is om te weten welke revalidatiemogelijkheden er zijn om zo problemen vanwege de visuele beperking het hoofd te bieden. Denk hierbij aan verzuim op het werk, moeite met lezen, huishoudelijk werk en boodschappen doen. Maar ook aan problemen bij het reizen van A naar B en het verwerken van de visuele beperking. Door vroegtijdig contact veel verdriet en frustratie voorkomen worden.   

Optometrist van Visio

Tijdens het spreekuur in het OMC Amsterdam onderzoekt de optometrist van Visio hoe goed u nog kunt kijken en lezen. Samen met u bepalen we vervolgens wat een geschikt hulpmiddel is. Visio ondersteunt u indien gewenst bij de aanvraag van dit hulpmiddel bij uw zorgverzekeraar.

Belangrijk daarbij is dat Visio een onafhankelijke niet-commerciële organisatie is. Naast het hulpmiddeladvies krijgt u algemene informatie over alledaagse handelingen die voor u van toepassing zijn. Variërend van huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging, veilig lopen op straat tot het leren omgaan met de computer. Indien nodig en in overleg met u kunnen er vervolgafspraken bij Visio gepland worden.

Het ketenzorgspreekuur vindt plaats op de voor cliënten vertrouwde locatie in het OMC aan de Lairessestraat te Amsterdam. U kunt er uitsluitend na verwijzing van uw oogarts terecht. De dienstverlening van Visio Revalidatie & Advies wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Slechtziend of blind

In Nederland zijn er ruim 320.000 mensen slechtziend of blind. Je spreekt van een visuele beperking als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Niet of slecht zien is meestal het gevolg van een oogaandoening of oogziekte. Het kan ook zijn dat er niets mis is met de ogen, maar dat de verwerking van visuele informatie  in de hersenen niet goed verloopt.

Visuele beperking

De laatste jaren stijgt het aantal mensen met een visuele beperking wereldwijd als gevolg van diabetes (suikerziekte).

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

Inspiratie

De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.

Hulpmiddelen

Als u slechtziend of blind bent kunnen hulpmiddelen soms uw revalidatietraject ondersteunen en uw hulpvragen op verschillende levensgebieden beantwoorden. Professionals van Visio kunnen u adviseren over het hulpmiddel dat het beste bij uw vraag past. Visio verkoopt zelf geen (optische) hulpmiddelen, maar adviseert en traint u zonodig bij het omgaan met de hulpmiddelen. Soms is het nodig een aanpassing te doen in uw woning of in delen daarvan om uw hulpmiddel optimaal te kunnen gebruiken. U kunt daarbij denken aan aangepaste verlichting.  

Zelf hulpmiddelen uitproberen

Op onze locaties Revalidatie & Advies kunt u hulpmiddelen bekijken en uitproberen. U kunt daarvoor zonder afspraak tijdens de inloopspreekuren binnenlopen of een afspraak maken. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig.

Webshop

In de webshop vindt u publicaties om uw kennis over en begrip voor slechtziend- en blindheid te vergroten. Ook kunt u kunst en andere producten bekijken die door cliënten met een visuele beperking gemaakt zijn. Oogartsen en andere verwijzers kunnen (gratis) brochures bestellen om mee te geven aan hun patiënten.

Onderwijs

Perspectief voor ieder kind

Visio geeft onderwijs aan slechtziende en blinde kinderen. Dit gebeurt op scholen van Visio en door begeleiding van visueel beperkte leerlingen in het reguliere onderwijs.

Uitgangspunten van Visio Onderwijs

Bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

  1. Zelfstandigheid vergroten

  2. Eigen verantwoordelijkheid

  3. Participatie in de maatschappij 

  4. Individuele benadering die past bij de leerling

Visio kiest voor eigentijds onderwijs met een grote inbreng en betrokkenheid van leerlingen. Het gekozen onderwijsconcept dat hierbij aansluit, is "leren leren". Lees het instellingsplan van Visio Onderwijs.

Meer informatie

Dienstverlening van Visio Revalidatie & Advies

Welke hulp is er beschikbaar voor slechtzienden?

Slechtzienden kunnen bij lezen en televisiekijken gebruik maken van hulpmiddelen, zoals vergrotingsapparaten, telescoopbrillen, grootletter en gesproken boeken en aangepaste computers.

Het goed en vakkundig aanpassen van zogenaamde 'Low Vision' hulpmiddelen is van groot belang. Daardoor kunt U mogelijk toch grote letters lezen en iets meer van de omgeving waarnemen.

Speciaal opgeleide 'Low-Vision' specialisten zijn daarbij behulpzaam. Ook regionale centra voor hulpverlening aan blinden en slechtzienden kunnen u mogelijk van advies voorzien.

Zie in ieder geval ook de website van Kim Bols.

Zij is een volledig blinde vrouw en woont in België.

Kim Bols heeft een website ontwikkeld ten behoeve van blinden en slechtzienden die zover wij kunnen beoordelen uitstijgt boven alles wat er op dit gebied beschikbaar is vanuit Vlaanderen en Nederland.