Met de SLT Laser worden de pigmentkorrels verwijderd zonder de onderliggende cellen van het trabekelsysteem te beschadigen.Door het verdwijnen van het pigment wordt de afvoer groter en de druk lager.

Na verloop van jaren zet zich opnieuw pigment in het trabekelsysteem af en zal de oogdruk geleidelijk weer oplopen.

In dat geval kan men met de SLT-laser eenvoudig het pigment weer verwijderen. De SLT Laser kan na een aantal jaren herhaald worden.

Er treden geen complicaties of blijvende veranderingen aan het weefsel op. Behandeling met de SLTLaser wordt nu in de meeste gevallen toegepast en bij ruim 70% lukt het een zodanige drukdaling te bereiken dat druppelen achterwege kan blijven.

Door deze laser te gebruiken worden de bijwerkingen van druppels vermeden en wordt aan het oog geen schade toegebracht.

Wie kan met de laser behandeld worden?

Alleen mensen met een open kamerhoek-glaucoom kunnen met de SLT-laser behandeld worden. Bij mensen met een nauwe kamerhoek kan het trabekelsysteem met de laser niet bereikt worden.

Bij mensen met een zeer vergevorderd glaucoom is de SLT Laser meestal ook geen goede optie. Uw oogarts kan u vertellen of u een goede kandidaat bent voor SLT-laserbehandeling.

Zo werkt de behandeling

De behandeling met de SLT Laser, die geheel pijnloos is, gaat als volgt te werk. U krijgt eerst pupilvernauwende en verdovende oogdruppels.

Daarna neemt u plaats achter de laser. De oogarts brengt een contactlens met een spiegeltje erin op uw oog aan, waarmee hij het trabekelsysteem in de hoek van de voorste oogkamer kan zien. Dan worden er ongeveer 70 laserschoten op een helft van het trabekelsysteem gezet.

Het oog kan nog een paar dagen wat rood en branderig zijn en na een aantal weken wordt gecontroleerd of de behandeling voldoende effect gehad heeft.

U moet zich realiseren dat u glaucoompatiënt blijft

Dat betekent dat u halfjaarlijks uw oogdruk bij ons moet laten controleren en minstens jaarlijks het gezichtsveld. Alleen op die manier weet uw oogarts zeker dat de behaalde drukverlaging in uw geval afdoende is geweest.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Dit betreft een laserbehandeling die de afvoer van het inwendige oogvocht bevordert en daarmee de oogdruk kan verlagen.

Met de SLT Laser - Selective Laser Trabeculoplasty - worden korte pulsen hoog energetisch licht losgelaten op het trabekelsysteem.

Dit systeem bestaat uit een soort sponsachtig weefsel, waar pigmentkorrels op vastgehecht zitten. Deze korrels zijn verantwoordelijk voor het verstopt raken van het trabekelsysteem.

SLT Laser