Herpes Zoster, beter bekend als gordelroos, is een virale ziekte die een huidziekte veroorzaakt. Deze gaat gepaard met roodheid en met vocht gevulde blaasjes.

De blaasjes vormen korstjes en kunnen blijvende littekens geven. Het Varicella Zoster virus, hetzelfde virus als van waterpokken, is de veroorzaker van de Herpes Zoster.

Na jaren in een soort slaapstadium te hebben verkeerd, kan het virus weer actief worden. Dit gebeurt meestal bij oudere mensen of bij mensen  met een verminderde weerstand.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Hoe effectief is vaccineren tegen gordelroos?

Met de effectiviteit van een vaccinatie wordt bedoeld: hoe goed werkt de prik? Om dat te bepalen wordt een vergelijking gemaakt tussen mensen die wel en mensen die niet zijn gevaccineerd. Wanneer de effectiviteit van een vaccinatie bijvoorbeeld 92% is, dan betekent dit dat in de groep mensen die wel is gevaccineerd er 92% minder mensen ziek worden dan in de groep mensen die niet is gevaccineerd.

De effectiviteit van een vaccinatie is nooit 100%, want er zijn altijd mensen die niet of onvoldoende op een vaccinatie reageren (zij maken dan geen of onvoldoende antistoffen aan).

De gordelroosvaccinatie biedt ongeveer vijf jaar bescherming. De effectiviteit ervan neemt af naarmate men ouder wordt.

Een onderzoek onder ruim 20.000 volwassenen tussen de 50 en 59 jaar laat zien dat er in het eerste jaar na vaccinatie ongeveer 70% minder gevallen van gordelroos voorkwamen bij mensen die wel zijn gevaccineerd ten opzichte van mensen die niet zijn gevaccineerd. Een ander onderzoek onder bijna 40.000 volwassenen laat zien dat in de eerste drie jaar na vaccinatie bij mensen van 60 jaar en ouder er 50% minder gordelroos voorkwam. Bij gevaccineerde mensen van 70 jaar en ouder was dat ongeveer 40%. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat langdurige pijnklachten na gordelroos afnam met 67%.

Als ik gevaccineerd ben tegen gordelroos, kan ik dan geen gordelroos meer krijgen?

Nee, een prik tegen gordelroos garandeert niet dat u helemaal geen gordelroos meer krijgt, maar het verkleint wel de kans dat u het krijgt. Bovendien zorgt een prik tegen gordelroos ervoor dat - als u toch gordelroos krijgt - de klachten minder erg zijn en de kans op langdurige klachten kleiner is. Zie ook tabel 1.

Onderstaande tabel laat zien wat de kans is dat iemand gedurende de rest van zijn leven gordelroos krijgt wanneer hij wel en wanneer hij niet is ingeënt. Dit verschilt per leeftijd. Bijvoorbeeld: iemand die 60 jaar is, heeft zonder vaccinatie 15,3% kans om gedurende de rest van zijn leven gordelroos te krijgen. Mét een vaccinatie is die kans 12,8%. (Bron: Gezondheidsraad)

Vaccinatie tegen gordelroos