Na een staaroperatie is het zicht helderder en scherper geworden. Na maanden of jaren kan het beeld soms geleidelijk weer minder duidelijk worden. Dit is meestal het gevolg van het optreden van nastaar.

Wat is nastaar?

Bij een staaroperatie wordt de troebele lenskern uit het oog verwijderd en een nieuw lensje van kunststof in het oog geplaatst.

Wat is lasertherapie voor het oog?

Het woord laser is de Engelse afkorting van 'Light Ampiflication by Stimulated Emission of Riadation'. Een laser is te beschouwen als een soort speciale lichtbron die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.

Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.

Lasers verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. Er zijn dan ook verschillende soorten lasers voor verschillende toepassingen. Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit.

Voorbereiding

Een half uur voor de behandeling krijgt u op de polikliniek oogheelkunde oogdruppels toegediend. Deze druppels hebben tot doel dat de pupil van het oog wijder wordt.

In de meeste gevallen is het nodig een contactlens op het oog te plaatsen om de lichtstraal goed te richten op de lenskapsel.

Eén druppel - die vlak voor de behandeling wordt toegediend - verdooft het hoornvlies. Hierdoor voelt u geen irritaties van de contactlens.

YAG laser behandeling

De behandeling wordt in zittende houding verricht. Hierbij wordt u goed met de kin en het voorhoofd tegen een steun geplaatst. De oogarts plaatst de contactlens op het hoornvlies en

houdt deze vast. De oogarts richt de laserstralen door deze lens op de troebele lenskapsel en maakt hierin een heldere opening. Hierdoor wordt het zicht weer helder. De behandeling duurt ongeveer vijf minuten. Een laserbehandeling voor nastaar is pijnloos.

Risico's en complicaties

Iedere ingreep brengt een klein risico met zich mee. Onder normale omstandigheden zijn bij een laserbehandeling van het oog geen specifieke complicaties te verwachten.

Netvliesloslating

Na een nastaarbehandeling is er een licht verhoogd risico op het krijgen van een netvliesloslating. Deze kans is meestal niet groter dan ongeveer 1 op 100 behandelingen. Bij patiënten met bepaalde netvliesaandoeningen kan de kans hoger zijn. De complicatie treedt zelden direct na de behandeling op doch meestal na enige weken of maanden.

Deze nieuwe lens moet goed op zijn plaats worden gehouden achter de pupil van het oog.

Om deze reden wordt bij een staaroperatie meestal niet de gehele lens verwijderd, maar wordt een groot deel van de lenskapsel zorgvuldig gespaard. In dit achterblijvende deel van de kapsel wordt het nieuwe kunstlensje geplaatst.

Over het oppervlak van de lenskapsel kunnen soms langzaam weer nieuwe lensvezels uitgroeien die een vertroebeling direct achter het kunstlensje tot gevolg heeft. Dit wordt nastaar genoemd.

Cystoïd Macula Oedeem (CME)

Een andere complicatie die kan optreden is het onstaan van irritatie van de gele vlek, de macula lutea.

Dit wordt CME genoemd,  Cystoïd Macula Oedeem.

Indien dit optreedt daalt de gezichtsscherpte na een aanvankelijke verbetering weer.

Om het optreden van deze complicatie te voorkomen wordt in het OMC Amsterdam drie dagen tevoren gestart met Yellox oogdruppels en deze worden nog een week na de behandeling voortgezet.

Uit Amerikaanse studies blijkt dat hierdoor een aanzienlijk lager risico op CME kan worden bereikt.

Niet alle oogheelkundige centra geven Yellox (of een soortgelijke oogdruppel) preventief.

Soms kunnen door de laserstraal lichte beschadigingen van het kunstlensje optreden. Deze veroorzaken echter zelden klachten van minder zicht.

 

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Nastaar

Na de behandeling

Waar moet u na de behandeling nog op letten? Omdat het enige uren tot een dag kan duren voordat het zicht herstelt, mag u na de behandeling geen auto besturen.

U kunt doorgaans na een dag uw normale werkzaamheden weer hervatten.

Als u lichtflitsen waarneemt (als bliksemflitsen of vonkjes) of als u merkt dat er abnormaal veel fijne draadjes of vlekjes in uw beeld rondzweven, dan dient u contact op te nemen met uw oogarts.

Dergelijke verschijnselen kunnen soms duiden op een beginnende netvliesloslating.