Perforatie

 

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Orbitale cellulitis komt over het algemeen vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Een verhoogde incidentie van orbitale cellulitis treedt op in de winter, als gevolg van de verhoogde incidentie van sinusitis bij koud weer.

Bij jongens is een orbitale cellulitis twee keer zo vaak gemeld dan bij meisjes.

Bij volwassenen echter is er geen verschil in de frequentie van orbitale cellulitis tussen de geslachten, behalve bij orbitale cellulitis veroorzaakt door meticilline-resistente Staphylococcus aureus die meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.

Oorzaken oogontsteking

Door de structuur van de oogkas zijn de weefsels hieromheen erg gevoelig voor (snel verspreidende) infecties, zoals cellulitis (huidinfectie met pijnlijke, rode en gezwollen huid).

De oorzaak van orbitale cellulitis is vaak een stafylokok- of streptokokinfectie, maar een schimmelinfectie is ook mogelijk.

Veelal start de infectie in de sinussen. Vervolgens verspreidt de infectie zich naar de oogkas of het ooglid.

Huidwonden (vooral op het gezicht), sinusitis, insectenbeten, een recente operatie (inclusief een tandheelkundige ingreep) leiden mogelijk eveneens tot infectie.

Orbitale cellulitis gebeurt eveneens bij astma, pokken en andere systemische ziekten.

Soorten

Cellulitis is een bacteriële infectie van weefsel die zowel de ogen als de huid aantast. Cellulitis in de ogen komt voor in een orbitale en preseptale of periorbitale vorm.

Preseptum cellulitis / Periorbitale cellulitis

Periorbitale cellulitis beperkt zich tot de weefsel van het ooglid en is in het algemeen minder ernstig. Meestal lijden (jonge) kinderen aan pre-septum cellulitis.

Orbitale cellulitis

Orbitale cellulitis tast de oogbolstructuren aan waardoor de patiënt problemen krijgt met de oogbewegingen (als gevolg van zwelling van de oogleden of ogen). Deze vorm is ernstig en vraagt meestal een agressieve behandeling.

Symptomen bij de patiënt

Periorbitale cellulitis

Meestal geeft periorbitale cellulitis - in tegenstelling tot orbitale cellulitis - geen problemen met het gezichtsvermogen en de patiënt lijdt ook geen pijn.

Wel heeft de patiënt met een periorbitale cellulitis last van een acute zwelling en warmte van het ooglid, is hij eveneens koortsig en voelt hij zich slecht en heeft hij een hangend ooglid (ptosis). Kinderen zijn soms erg prikkelbaar bij periorbitale cellulitis.

Orbitale cellulitis

Orbitale cellulitis is ernstiger dan periorbitale cellulitis. Een patiënt heeft koorts en weinig energie en daarnaast heeft hij rode oogleden, uitpuilende ogen (exoftalmie), oftalmoplegie (medische term voor oogspierverlamming / een verminderde oogbeweging), een verminderd en wazig gezichtsvermogen en een zwelling van het ooglid of van de weefsels rond de ogen.

Diagnose en onderzoeken door de oogarts

Oogheelkundig onderzoek

De diagnose van orbitale cellulitis is gebaseerd op een grondig oogheelkundig onderzoek. De oogarts diagnosticeert de oogkasgerelateerde symptomen zoals proptosis, pijnlijke oogbewegingen, oftalmoplegie, oogzenuwbetrokkenheid. Deze symptomen bevestigen in combinatie met koorts en leukocytose de diagnose.

Diagnostisch onderzoek

Een CT-scan van de ogen en oogkas, een uitstrijkje van de neus en keel, en een bloedonderzoek bevestigen de diagnose. Een lumbaalpunctie is nodig bij een vermoeden van een hersen- of hersenvliesontsteking.

Differentiële diagnose

De differentiële diagnoses omvatten volgende ziektes en medische factoren:

 1. 1complicaties van acute sarcoïdose

 2. 2chalazion

 3. 3allergische ooglidzwelling

 4. 4ernstige virale conjunctivitis

 5. 5wondroos

 6. 6exoftalmie

 7. 7pediatrische mucormycose

 8. 8neoplasie (bijvoorbeeld van retinoblastoomleukemie, lymfoom, …)

 9. 9schildklier oftalmopathie (oogziekte van Graves)

 10. 10oogtrauma

 11. 11sikkelcelziekte

 12. 12bovenkaak osteomyelitis

 13. 13gif van de weduwspin


Behandeling

Een antibioticakuur verhelpt de pre-septum cellulitis. De patiënt is meestal binnen de twee dagen al beter. Is dit niet het geval, dan krijgt de patiënt wellicht een intraveneuze antibioticakuur in het ziekenhuis om de infectie te verslaan.

Bij een orbitale cellulitis is een ziekenhuisopname vrijwel steeds de standaard behandeling. Artsen dienen de patiënt een intraveneuze antibioticabehandeling toe. Soms is chirurgie vereist.

Prognose

De prognose van cellulitis rond het ooglid is meestal erg goed als de behandeling tijdig is ingezet.

Orbitale cellulitis verspreidt zich enorm snel.

Mogelijke complicaties zijn blindheid, een caverneuze sinustrombose (vorming van een bloedstolsel in een holte bij de basis van de hersenen), gehoorverlies, hersenvliesontsteking, oogzenuwbeschadiging en verlies van het gezichtsvermogen, sepsis (bloedvergiftiging: overdreven reactie van het immuunsysteem op ziektekiemen) en zelfs de dood.

Met een snelle diagnose en agressieve medische en chirurgische behandeling is de prognose van orbitale cellulitis uitstekend.

Bron: Preseptale en orbitale cellulitis: Oogontsteking | Mens en Gezondheid: Aandoeningen