De oogzenuwbaan is de verbinding tussen de oogbol en de gezichtshersenen.

Als deze baan niet goed is aangelegd of beschadigd raakt kan de visuele informatie uit het oog niet goed worden doorgegeven naar de hersenen waardoor er problemen met het zien kunnen ontstaan.

De oogzenuwbaan heeft een bijzonder verloop.

De uittredeplaats van alle zenuwvezels uit het netvlies die samen de oogzenuw vormen is achter in het oog zichtbaar met de oogspiegel.

Dit is de papil.

Bij het oogheelkundig onderzoek is het beoordelen van de papil heel belangrijk voor het herkennen van een aandoening.

Achter de oogbol bestaat de gezichtsbaan uit drie gedeelten: het voorste deel verloopt van elk oog apart tot in het chiasma, de kruising.

Op deze diep in de schedelbasis gelegen plaats kruist(steekt over naar de andere kant) ongeveer de helft van de zenuwvezels zodat informatie uit een oog uiteindelijk via het achterste deel van de gezichtsbaan in beide (Rechter en Linker) hersenhelften aankomt.

Bleekheid van de papil of papilatrofie ontstaat wanneer er in de papil weefsel verloren gaat.

Ondanks de naam hoeft de afwijking niet beperkt te blijven tot de papil. Als de hele oogzenuw atrofisch wordt spreekt men van Opticus Atrofie.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl