Johan Hora Hora Adema (1907-1993) wordt op 28 juli 1907 geboren te Amsterdam.

Na zijn medische opleiding vestigt hij zich als oogarts in het pand De Lairessestraat 44 te Amsterdam. In de jaren ’60 volgt verhuizing naar de huidige locatie.

Familie Schouten ± 1928

Stadhuis Amsterdam 1940

Op 19 januari 1993 overlijdt Jan Hora Adema op de leeftijd van 84 jaar. Tot op de dag van zijn dood was hij actief werkzaam als oogarts op het OMC Amsterdam.

Op 16 augustus 1994 overlijdt ook zijn vrouw op de leeftijd van 77 jaar. Zij bleef eveneens tot haar laatste levensdag in de praktijk actief.

Hun levenswerk, dat zij met zoveel plezier en inzet deden, gaat voort op de wijze waarop het in 1938 is begonnen.

Gevestigd te Amsterdam, J.H. Hora Adema, oogarts

Eind jaren veertig. Kruising Banstraat - de Lairessestraat. Nummer 59 is net niet in zicht achter het rechter huizenblok. Op dat moment was het OMCA aan de even zijde van de Lairessestraat gevestigd, naast de huidige Lairesse Apo-theek. De verhuizing naar nummer 59 zou pas een tiental jaren later plaatsvinden.

De Lairessestraat
Banstraat

Lijn 16 was onlosmakelijk met de Lairessestraat verbonden. Het soms bonkende en vaak piepende geluid missen we nu we het nooit meer horen. Eigenlijk best een fijn geluid. Gelukkig is het op meer plaatsen in Amsterdam aanwezig. En de naderende en vertrekkende treinen van het Centraal Station kunnen er ook wat van. 

Onderstaande foto is uit 1952, de praktijk bestond toen 14 jaar.

Op maandag 28 oktober 2013 haalde een zware storm helaas onze mooie boom neer, die pal voor het OMCA stond.

OMCA

Twee jaar na aanvang van het OMCA brak de Tweede Wereldoorlog uit

Nazi-propaganda aanplakbiljetten van de Duitse bezetter en soortgelijke Nederlandse organisaties. Dit is het stukje blinde muur direct om de hoek van de Banstraat, vlakbij het huidige praktijkpand op nummer 59.

Banstraat

Op maandag 24 maart 2014 vliegt President Barack Obama, President van de Verenigde Staten van Amerika, over het OMCA heen en landt op het Museumplein.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

De Lairessestraat eind jaren veertig, begin jaren vijftig

Het OMCA vestigde zich pas in de jaren zestig op nummer 59

Op 11 juni 1951 brengt de Amsterdamse Politie Kapel een serenade ter gelegenheid van de 60e verjaardag van hoofd-commissaris H.A.J.G. Kaasjager, één van de vorige bewoners van ons huidige praktijkpand.

http://stadsarchief.amsterdam.nl/archief/10003   afbeelding 010003029129 

De storm van 2013

Bezoek President Barack Obama

Jaren zeventig. Concertgebouw. Oliecrisis.

In 1940 trouwt Jan Hora Adema met Cornelia Maria Eliza Schouten, geboren op 21 november 1916 te Delft. Samen legden zij in 1938 de grondslag voor het Oogziekenhuis OMC Amsterdam.

2018: Een mooie nieuwe straat met veilig fietspad