De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

De opleiding tot arts

“Ik stel het belang van de patiënt altijd boven alles en eerbiedig zijn

of  haar opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.”

De studie geneeskunde is de langst durende opleiding van Nederland. De studie is ook erg intensief. Geneeskunde studenten zijn het grootste deel van de week bezig met studeren, leeropdrachten, practica en colleges. Hoe lang het duurt voordat de opleiding is voltooid hangt af van de specialisatie die wordt gekozen.

Fases in de opleiding tot arts

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Bachelor

Een 3-jarige bacheloropleiding. Hierbij staat met name de basistheorie centraal, het gaat hierbij met name om kennis over de functie van het lichaam en welke ziektes er zijn. Er is regelmatig contact met patiënten, onder andere in colleges.

2. Master

Hierop volgt een 3-jarige masteropleiding. Deze gaat in op de toepassing van de kennis in de praktijk.

Er is meer contact met patiënten. Aan het einde van de masteropleiding volgen de "co-schappen". Deze bestaan uit praktijkstages in ziekenhuizen en in huisartspraktijken, maar bijvoorbeeld ook binnen de sociale geneeskunde met onder andere verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en jeugdgeneeskunde. Het laatste co-schap kan worden gedaan in een vakgebied naar wens.

Na het afronden van de masteropleiding is de geneeskunde student basisarts geworden.

3. Specialisatie

Hierna volgt een specialisatie van drie jaar (huisarts) , vier jaar (internist), vijf jaar (oogarts) of zes jaar (chirurg).

De opleiding tot oogarts duurt dus minimaal 11 jaar.

Na het artsexamen volgt een specialistische opleiding tot oogarts. Deze duurt vijf jaar. Tijdens de opleiding verdiept de aankomend oogarts zich als AIOS in de basisvakken, zoals fysiologie, pathologie en biochemie van het oog, en in de optica.

Tenminste twaalf maanden worden doorgebracht op de polikliniek. Een gedeelte van de opleiding mag worden gevolgd als veldwerker voor de Algemene Nederlandse Vereniging ter voorkoming van Blindheid. Er dient tenminste eenmaal een voordracht te worden houden of een wetenschappelijk artikel te worden gepubliceerd.

In ons land worden jaarlijks 44 opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. De opleiding kan worden gevolgd in een van de – door de MSRC – erkende opleidingsinrichtingen.

In het OMCA  werken als assistentie en ondersteuning van de oogartsen MOA’s.

MOA = Medisch Oogheelkundig Assistent.

De MOA’s zijn artsen in opleiding die door onze oogartsen worden opgeleid/getraind/begeleid.

Onze MOA’s verrichten oogheelkundige onderzoeken  op indicatie - en onder supervisie- van de oogartsen.

Een voorbeeld hiervan:  gezichtsveldonderzoek/FDT/GDxVCC/Sirius cornea-topografie, waarvoor geavanceerde oogheelkundig onderzoeksinstrumentarium ter beschikking staat.

Onze MOA’s worden opgeleid door onze oogartsen om ondersteunende taken zoals toedienen van oogdruppels en de oogarts te assisteren tijdens kleine operaties.

Spreekuren  en behandelingen worden uitsluitend door BIG geregistreerde oogartsen uitgevoerd. De MOA werkt  op aanwijzing  en verantwoording van de  verwijzende oogarts.