De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft of ontevreden bent. Een volledige klachtenprocedure is te verkrijgen bij alle medewerkers in de praktijk, wij gaan in het kort in op de mogelijkheden:

Voorleggen aan uw zorgverlener:

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw specialist. Onze oogartsen stellen het zeer op prijs de gelegenheid te krijgen uw klachten met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen gemakkelijk af. Maar als uw specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen uw klacht op te lossen. Wanneer u dit prettig vindt kunt u uw klacht ook bespreken met de andere oogarts of onze praktijkmanager, wie u kan bijstaan in het bemiddelen van uw klacht.

Fase 1: Voorleggen aan onze interne klachtencommissie:

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze aangestelde klachtenfunctionaris de heer mr. C.J. de Valk, voorzitter van onze  interne klachtencommissie; te bereiken op telefoonnummer 06 - 25 33 82 55 of per post aan mr. C.J. de Valk, voorzitter klachtencommissie Stichting Oogheelkundig medisch Centrum Amsterdam, De Lairessestraat 59, 1071 NT Amsterdam, omca@me.com

Fase 2: Voorleggen aan onze externe klachtencommissie:

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze speciaal aangestelde klachtenfunctionaris mevrouw B. Oei, voorzitter van onze  externe klachtencommissie; te bereiken op telefoonnummer 06 - 52 455 300 of per post aan mevrouw B. Oei, voorzitter Externe klachtencommissie Stichting Oogheelkundig medisch Centrum Amsterdam, De Lairessestraat 59, 1071 NT Amsterdam. oogziekenhuis@icloud.com

Fase 3: Voorleggen aan onze geschillencommissie:

Per  1 januari 2017  zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie EZa.  Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgerond kan de patiënt besluiten dat er een geschil is en die aanhangig maken bij de geschillencommissie EZa.

De geschillencommissie EZa komt binnen 6 maanden met een bindend oordeel en heeft – op basis van de wet- bevoegdheid schadevergoedingen tot € 25.000,– toe te wijzen. De kosten van de geschillenprocedure komen ten laste van OMC Amsterdam. De patiënt is verplicht een bedrag van € 50,– te betalen alvorens een geschil in behandeling wordt genomen.

Zie hiervoor verder www.EZa.nl

Voor verdere informatie kunt u onze praktijkmanager bereiken onder telefoonnummer 020 679 71 55 , per post naar: Geschillencommissie Eza, De Lairessestraat 59, 1071 NT Amsterdam  of per mail: oogziekenhuis@icloud.com

Email verkeer is minder veilig dan u wellicht denkt, daarom is het veiliger contact op te nemen per telefoon of per post. Wanneer u ons een email wil sturen kunt u het beste in ieder geval geen BSN nummer of persoonlijke/gevoelige informatie uitwisselen.