De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Om ons team te versterken zoeken wij enthousiaste collega’s voor drie tot vijf dagen per week.

OMC Amsterdam

Het Oogziekenhuis OMC Amsterdam is een volledig ingerichte polikliniek in Amsterdam Oud-Zuid die jaarlijks bezocht wordt door ruim 20.000 patiënten. Wij beschikken over alle moderne diagnostische apparatuur en een eigen kleine operatiekamer.

In het OMCA worden alle oogheelkundige verrichtingen gedaan behalve intraoculaire chirurgie. PHACO’s en andere ingrepen worden verricht in onze operatiekamers in het Medisch Centrum Jan van Goyen te Amsterdam..

Het OMCA is gespecialiseerd in medische retina en glaucoom en verder de oogheelkunde in breedste zin. Wij werken samen met diverse academische centra zoals het Amsterdam UMC, UMC Utrecht, LUMC, OZR en de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Structuur

De structuur van het OMCA verschilt van andere oogheelkundige centra in Nederland.

Het OMCA is eigendom van oogartsen, wordt bestuurd door oogartsen en is volledig onafhankelijk van externe geldschieters en verzekeraars. Wij leveren topzorg, niet gehinderd door directie of polimanagers.

Het eigendom en bestuur van het OMC Amsterdam ligt bij de Maatschap OMC Amsterdam die bestaat uit Bouke Hora Adema, Margriet Looman-Hooft en Rob Hylkema. De maatschap zorgt voor het goed functioneren en het volledig up to date houden van het OMCA en het doen van de benodigde investeringen.

Werkwijze

Wij organiseren onze spreekuren en behandelingen zoals wij dat wensen, in goed onderling overleg. De medische staf ontvangt honorarium voor haar werkzaamheden. Behoudens een kleine administratieve bijdrage zijn er geen kosten voor de bij ons werkzame oogartsen. Dit is mogelijk omdat het kostendeel van de declaraties de exploitatiekosten van het OMCA voldoende dekt.

In het OMCA werken ongeveer 25 medisch studenten van het Amsterdam UMC als Oogheelkundig Assistenten. Zij verrichten functieonderzoek (GVO, GDX, FDT, SIRIUS, MAIA etc) en assisteren bij kleine ingrepen, bij onderzoeken (FAG etc) en werken wisselend op de receptie.

Wij werken met een electronisch patientendossier waaraan integraal alle onderzoeken zijn gekoppeld. Iedere spreekkamer is voorzien van een eigen Optovue iView of Zeiss Cirrus HD-OCT.

Gevraagd

Enthousiaste collega’s met goede communicatieve vaardigheden. Expertise op het gebied van glaucoom, medische retina of een ander aandachtsgebied wordt bijzonder op prijs gesteld. U komt te werken binnen het OMCA als zelfstandige oogarts via een kaderovereenkomst.

Meer weten of een keer kennismaken?

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met

mr. Caspar J. de Valk (06) 25 33 82 55

Schriftelijk reageren kan ook

Stichting OMC Amsterdam

De lairessestraat 59

1071NT  Amsterdam

E-mail: omc.amsterdam@me.com