Waarom zoveel oogartsen een bril dragen

29 maart 2007. Artikel in de Congreskrant van de 201e jaarvergadering Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Auteur: Drs. A.M.A.E. de Graaf te Nijmegen.

Samenvatting:

Het artikel opent met een opmerkelijke waarneming: “Kijk om je heen op een willekeurige Congresdag van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en niemand kan er omheen: veel oogartsen dragen een bril.”

“Waarom ondergaan ze zelf geen refractiechirurgie?”

Vervolgens heeft de auteur gesprekken met diverse oogartsen en exposanten. Uiteindelijk noteert de auteur van een anonieme bron de vermoedelijke verklaring van dit fenomeen:

“ Er zijn oogartsen die zijn gelaserd, maar het zijn er weinig. Ze kennen de complicaties als geen ander. En de risico’s op lange termijn zijn feitelijk onbekend”

Daarom dragen oogartsen meestal een bril of contactlenzen.

Refractiechirurgie kan ernstige oogschade veroorzaken

Er kunnen bij deze behandeling, en dan met name wanneer de excimerlaser erbij betrokken is, vele complicaties optreden.

Hierbij kan de schade aan het hoornvlies en het gezichtsvermogen onherroepelijk zijn. Dit is niet slechts een “mening”, maar gebaseerd op de Consensus Refractiechirurgie van het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie zelf.

Deze complicaties kunnen kunnen leiden tot slechtziendheid, blijvende pijnklachten, arbeids-ongeschiktheid, verlies van levensvreugde, depressies en soms zelfs suicide.

Een gedeelte van een oogheelkundig gezonde groep mensen wordt op deze manier chronisch oogheelkundig patient gemaakt door complicaties van de refractiechirurgie.

Dit is geen waarschijnlijkheid maar helaas een statistisch aantoonbare zekerheid.

Los van deze persoonlijke ellende onstaan hierdoor ook nog eens nodeloos hoge kosten voor de volksgezondheid ten gevolge van de vaak levenslange behandeling van complicaties.

Deze behandeling vindt namelijk plaats via de verzekerde zorg in reguliere poliklinieken en ziekenhuizen en komt dus ten laste van de basisverzekering.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

LASIK Eye Surgery schould be taken off market,

former FDA adviser says