Ten gevolge van suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden binnen in het oog. Zonder dat al direct het zien wordt aangetast kunnen er toch afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies.

Men noemt dit diabetische retinopathie.

Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden onderkend en behandeld kan blindheid het gevolg zijn.

Dit is een pijnloze behandelmethode zonder thermische schade aan de fotoreceptoren van het netvlies.

Met maar liefst 500 keer lagere energie dan een conventionele laser behandeling biedt 2RT Retina Regeneratie Therapie een uitkomst voor de vele diabetische retinopathie patiënten.

Tot nu toe was het ondergaan van een vaak pijnlijke laser photocoagulatie behandeling, met noodgedwongen onherstelbare schade aan het netvlies, de enige oplossing.

Nu is er een pijnloze behandelmethode zonder thermische schade aan het netvlies. De Ellex 2RT gebruikt nanoseconde laserpulsen met lage energie om regeneratie van het netvlies te stimuleren.

 

Pijnloze behandeling met de NanoPulse of MicoPulse Laser

Klassieke behandeling met de Diode/Argon Laser

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Amsterdam Eye Hospital

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Een intravitreaal implantaat wordt in het oog geïnjecteerd. Elk implantaat zit in een applicator en bevat 700 microgram van de werkzame stof. Het wordt gebruikt ter behandeling van volwassenen met verminderd gezichtsvermogen door macula-oedeem dat gepaard gaat met:

Verstopping van de aders die bloed van de achterzijde van het oog afvoeren.

Beschadiging van bloedvaten als gevolg van diabetes bij patiënten bij wie de lens van het aangetaste oog operatief is vervangen of die eerder niet hebben gereageerd op andere soorten behandelingen of die hiervoor ongeschikt zijn.

Macula-oedeem is een zwelling in de macula, het centrale deel van het netvlies (de lichtgevoelige laag achteraan in het oog), die het centrale zicht kan aantasten, waardoor bijvoorbeeld lezen en autorijden moeilijker worden.


Intravitreaal implantaat - OZURDEX

ANTI-VEGF wordt in een operatiekamer toegediend als een injectie in het aangedane oog.

Vóór elke injectie wordt plaatselijke verdoving gegeven om eventuele pijn door de injectie te verminderen of te voorkomen en worden het oog, het ooglid en de huid rondom het oog gedesinfecteerd.

Het werkzame bestanddeel is een klein deel van een monoklonaal antilichaam. Dit is een antilichaam (een type eiwit) dat dankzij zijn speciale vorm een specifieke structuur op bepaalde cellen in het lichaam (antigeen genaamd) herkent en zich hieraan bindt. Deze medicatie is ontwikkeld om een stof te
blokkeren die vasculaire endotheliale groeifactor-A (VEGF-A) wordt genoemd.

VEGF-A komt in hoge concentraties voor in de ogen van patiënten met diabetische retinopathie en zorgt ervoor dat bloedvaten uitgroeien en dat hieruit vocht weglekt. Deze effecten verergeren de ziekte. Door deze factor te blokkeren vermindert ranibizumab de groei van de bloedvaten en de lekkage.

VEGF-A is een soort noodsignaal van het netvlies met het dringende verzoek om meer voeding en zuurstof. Als reactie hierop laat het lichaam nieuwe bloedvaten uitgroeien in het maculagebied.

Helaas zijn dit bloedvaten met een slechte en onvolledige vaatwand waaruit spontaan bloedserum het oog in lekt. Op deze manier verergert deze goed bedoelde hulp de situatie alleen maar, en richt de macula te gronde. Het is te vergelijken met een brandweerteam met fors lekkende blusslangen waardoor de waterschade erger wordt dan de brand ooit geweest zou zijn. In een later fase gaan deze vaten ook bloeden en veroorzaken zo nog meer schade.

 

Anti-VEGF injecties in het oog

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte waarbij er veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. Het netvlies wordt slechter voorzien van zuurstof waardoor er groeifactoren vrij komen die als een stimulans werken voor het vormen van nieuwe vaten.Deze veranderingen kunnen zich voordoen in twee vormen en kunnen samen voorkomen:

Bij diabetische maculopathie verandert de wand van de kleine bloedvaten waardoor lekkage van vocht en bloed kan optreden. Als dit gebeurt in de buurt van de gele vlek (macula) dan kan het gezichtsvermogen verminderen.

Vergelijkbare veranderingen kunnen ook buiten het gebied van de gele vlek optreden en hebben geen onmiddellijke invloed op het gezichtsvermogen, dit heet diabetische achtergrondsretinopathie dat echter onder invloed van groeifactoren kan overgaan in de zogenaamde proliferatieve retinopathie.

Hierbij gaan nieuwe bloedvaten groeien. Deze nieuwe bloedvaten zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen in het glasvocht binnen in het oog veroorzaken of het netvlies ernstig beschadigen met als gevolg slechter zien.

Diabetische retinopathie is een ernstige complicatie van suikerziekte

In vergelijking met een operatie biedt een laserbehandeling enkele belangrijke voordelen. Het oog hoeft niet te worden geopend en er is dus geen gevaar voor infectie. Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom meestal poliklinisch gebeuren, dus zonder opname in het ziekenhuis.

Door de uiterst dunne lichtstraal is het bovendien mogelijk met grote nauwkeurigheid te werken, een nauwkeurigheid die bij een operatie niet kan worden bereikt. Laserbehandeling is daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.

Het woord laser is de afkorting van "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.

Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.

Er bestaan verschillende soorten lasers.

Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Diodelaser, YAG laser, NanoPulse Laser, MicroPulse Laser en de Excimerlaser gebruikt. De verschillende lasers kennen diverse toepassingen.

YAG, SLT, Diode en NanoPulse/MicroPulse laser

Medische laserbehandelingen

De voordelen van een medische laserbehandeling

Ellex Tango YAG & SLT Laser

Nastaarbehandeling en Glaucoom

Selectieve Laser Trabculoplastiek (SLT)

Perifere Iridectomie (PI)


Lumenis Diode laser

Diabetes, Glaucoom, Maculadegeneratie

Vaatafsluitingen van het netvlies

Netvliesdefecten

Ellex 2RT NanoPulse laser

Vergelijkbaar met de MicroPulse laser

Diabetisch maculaoedeem (DME)

Vaatafsluitingen van het netvlies

Retinitis Centralis Serosa (CSR)

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl