De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Onze tarieven zijn gemiddeld gesproken vergelijkbaar met die van het OLVG.

De consultprijs is vergelijkbaar, andere tarieven zijn iets hoger of lager afhankelijk van de manier van werken, de gebruikte apparatuur, het aantal onderzoeken en de tijd die door de oogarts zelf aan de patient wordt besteed.

Wij proberen de patient zo goed mogelijk te helpen en trekken hier meer tijd voor uit dan de grote ziekenhuizen.

Daarnaast is OMCA voor de praktijkvoering volledig afhankelijk van de DBC-DOT tarieven en beschikken de grote ziekenhuizen zoals het OLVG over meerdere geldstromen via de overheid en de verzekeraars.

Het OLVG hanteert verschillende tarieven per diagnose groep. Wij hebben daarentegen er voor gekozen dezelfde tarieven per diagnosegroep te hanteren omdat de kosten steeds vergelijkbaar zijn.

Bij het OLVG - en alle andere grote ziekenhuizen - zijn de passantentarieven anders dan de gecontracteerde tarieven. De gecontracteerde tarieven zijn veel lager en op zichzelf meestal niet kostendekkend. In het contract met een zorgverzekeraar worden min of meer fictieve bedragen gehanteerd. Er zitten contract alle mogelijke afspraken, kortingen en financiële tegemoetkomingen door de zorgverzekeraar in.

Er wordt namelijk een “Allocatie” voor 2021 afsproken die niet overschreden mag worden en dat dan weer voor alle specialismen tezamen.  Wat de specifieke bedragen zijn binnen deze “Allocatie” doet dan minder ter zake.

 

De tarieven worden jaarlijks geindexeerd conform de richtlijn van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).https://www.zorgvisie.nl/blog/tien-puntenplan-voor-een-nieuw-bekostigingsmodel-voor-ziekenhuizen/

“De basis voor de prestatie-bekostiging is het DBC-systeem.

Er wordt tussen elk individueel ziekenhuis en elke individuele zorgverzekeraar onderhandeld over het aantal patiënten (Q) per DBC (volume) en de prijs van de DBC (P), het ziekenhuistarief.

Sinds 2015 is het honorarium van de vrijgevestigde specialisten integraal onderdeel van het ziekenhuistarief. De specialisten, meestal verenigd in een MSB, verdelen onderling het totale honorarium dat via de declaraties van de DBC-en, door het ziekenhuis van de zorgverzekeraars wordt ontvangen.

Elk ziekenhuis onderhandelt in het najaar met elke zorgverzekeraar (de vier grote zorgverzekeraars afzonderlijk en een aantal kleinere die soms gezamenlijk onderhandelen) over welk ‘bedrag’ de betreffende zorgverzekeraar voor zijn verzekerden/patiënten wil bij betreffend ziekenhuis wil besteden: de ‘Allocatie’.

Het ziekenhuis telt al die deelbedragen op en dat is de basis voor de interne begroting voor het komende jaar. Het is dus feitelijk een totaalbudget.

Nadat de individuele budgetten per verzekeraar zijn overeengekomen (vaak aangevuld met volume-plafonds en specifieke projectmatige afspraken) beginnen de onderhandelingen tussen de administratieve afdelingen van het ziekenhuis en de declaratieafdelingen van de individuele zorgverzekeraars over de tarieven per DBC/DOT.

Die deelbudgetten zullen immers op één of andere manier op de bankrekening van het ziekenhuis moeten komen.

Daarvoor gebruiken we de DBC/DOTjes als tariefdragers en het overeengekomen tarief als verrekentarief. Dat zijn verrekentarieven die per ziekenhuis en per zorgverzekeraar kunnen verschillen, terwijl ze dus alleen maar als verrekentarief fungeren.”


 

Klachtenregeling

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft of ontevreden bent. Een volledige klachtenprocedure is te verkrijgen bij alle medewerkers in de praktijk, wij gaan in het kort in op de mogelijkheden: klik bovenstaande link.