De SLT-laser is een laser die even effectief is als de Diode laser voor verlaging van de oogdruk, maar die geen blijvende schade aanricht en herhaald kan worden. Studies met lange follow up geven aan dat de laser even effectief is als druppels, maar geen bijwerkingen heeft en geen complicaties.

Het woord laser is de afkorting van "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.

Er bestaan verschillende soorten lasers.

Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Diodelaser, YAG laser, NanoPulse Laser, MicroPulse Laser en de Excimerlaser gebruikt.

De verschillende lasers kennen diverse toepassingen.

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Oogziekenhuis OMC Amsterdam

Eye Hospital Amsterdam

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

De NanoPulse 2RT Laser is een niet-thermische nanosecond laser vergelijkbaar met de MicroPilse Laser. De NanoPulse Laser kan mogelijk een natuurlijke genezingsreactie in het oog in gang zetten.

Tot nu toe was laserbehandeling van netvliesaandoeningen gericht op laat optredende complicaties, met als doel het behoud van het centrale gezichtsvermogen, soms zelfs ten koste van het perifere gezichtveld.

Voorbeeld: pan-retinale laserbehandeling bij diabetische retinopathie bij suikerziekte.

Met de NanoPulse Laser is de mogelijkheid onstaan om netvliesaandoeningen veel eerder te behandelen. In veel gevallen kan mogelijk de voortgang van de ziekte geheel of gedeeltelijk worden afgeremd. Zodoende kan in veel gevallen verlies van gezichtsvermogen worden voorkomen.

Anders dan tot nu toe bestaande laserbehandelingen - zoals de Diode laser en zelfs de Micropulse Laser - veroorzaakt de NanoPulse Laser geen schade aan de fotoreceptoren van het het netvlies

Het is een “koude” laserbehandeling die vrijwel geen warmte ontwikkeld maar een natuurlijk herstelproces kan stimuleren.

Een nieuwe mogelijkheid van behandeling van diabetische retinopathie, een belangrijke oorzaak van verslechtering van het gezichtsvermogen.

Door gebruik te maken van ultrakorte laserpulsen worden de structuren in het RPE en Bruch’s membraan, die verantwoordelijk zijn voor aan- en afvoer van voedingstoffen naar en afvalstoffen van de fotoreceptoren, behandeld.

De behandeling wordt toegepast op de gepigmenteerde cellen in de RPE laag en en dit kan een herstellend effect genereren . Dit proces van cellulaire regeneratie verbetert de functie van het netvlies en kan het degeneratie proces dat leidt tot netvliesaandoeningen afremmen.

Dit proces van regeneratie kan hierdoor de progressie van de aandoening verminderen, zonder dat er schade wordt toegebracht aan omliggend weefsels zoals fotoreceptoren.

 

Ellex 2RT NanoPulse Laser: Geen fotoreceptorschade

Selective Laser Trabeculoplastiek (SLT) - glaucoom

YAG laser - Perifere iridectomie - glaucoom

Diode laser - Retinadefect

Diode laser - Vaataandoeningen retina (o.a. Diabetes)

Na een staaroperatie is het zicht helderder en scherper geworden. Na maanden of jaren kan het beeld soms geleidelijk weer minder duidelijk worden.

Dit is meestal het gevolg van het optreden van nastaar.

Glaucoom

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze zenuwvezels verbinden het netvlies met de hersenen. Door het verloren gaan van de zenuwvezels ontstaan blinde vlekken.

Deze worden veroorzaakt door defecten in het gezichtsveld.

De eindtoestand van glaucoom is blindheid. Indien bijtijds opgespoord - maar dat is lastiger dan het lijkt - en behandeld kan het onstaan van blindheid worden vertraagd of zelfs voorkomen.

Glaucoom geeft pas heel laat klachten. Iedereen kan het hebben, ongeacht hoe goed hij of zij ziet.

Bij het zogenaamde gesloten kamerhoek glaucoom maakt men de afvoer van het oog vrij door met de YAG-laser een klein gaatje te maken in het regenboogvlies.

Dit heet een perifere laser iridotomie.

De behandeling is vrijwel pijnloos.

Gaatjes of scheurtjes in het netvlies kunnen leiden tot een netvliesloslating (ablatio retinae).

Als er een gaatje in het netvlies zit zonder verdere netvliesloslating kan uitbreiding worden voorkomen door behandeling met de Diode Laser. Het doel is te voorkomen dat het netvlies  van de onderliggende lagen wordt losgetrokken. Wanneer het netvlies wel losgelaten heeft, is een uitgebreidere operatieve behandeling nodig.

Wanneer de gaatjes niet te groot zijn en het netvlies nog niet of nauwelijks is losgelaten, dan kan de laser worden gebruikt om rondom de gaatjes littekens te maken. Deze littekens hechten het netvlies vast aan de onderliggende lagen. De gaatjes kunnen dan niet groter worden. Ook wordt voorkomen dat er vocht onder het netvlies komt.

De behandeling gebeurt poliklinisch, duurt ongeveer tien minuten en is niet echt pijnlijk.

Bij behandeling met de de Argon- of Diode Laser een deel van het netvlies uitgeschakeld zodat de vraag naar zuurstof daalt en er geen groeifactoren meer geproduceerd worden.

De (beginnende) vaatnieuwvorming komt dan tot stilstaan en/of de lekkage van vocht en bloed neemt af.

Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meerdere laserbehandelingen nodig. Indien het gaat om een uitgebreide behandeling, kan er ook een injectie bij het oog gegeven worden voor een plaatselijke verdoving aangezien het hier een pijnlijke behandeling betreft.

Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte gedurende langere tijd kan doorgaan, kan ook aanvullende behandeling later nodig zijn. De voorbereiding op de laserbehandeling bestaat uit oogdruppels om de pupil te verwijden en druppels om het oog te verdoven.

Ten gevolge van suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden binnen in het oog. Zonder dat al direct het zien wordt aangetast kunnen er toch afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies.

Men noemt dit diabetische retinopathie.

Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden onderkend en behandeld kan blindheid het gevolg zijn.

Met de YAG Laser kunnen troebelingen (floaters) in het glasvocht worden verwijderd. 

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen op.

Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker.

YAG laser - Floaters

Behandeling met deze laser van droge maculadegeneratie wordt nog niet algemeen erkend, ook niet door de werkgroep van de beroepsvereniging. Er zijn aanwijzingen dat sommige patiënten stabiliseren of verbeteren na deze behandeling. Uit studies moet nog blijken welke patiënten hierbij gebaat zouden kunnen zijn.

Wel wordt deze laserbehandeling al in veel landen van de Europese Unie toegepast.

Behandeling van diabetische retinopathie met deze laser is erkend door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration)

Behandeling van droge maculadegeneratie met de NanoPulseLaser

MicroPulse Lasertechnologie en SRT (Selective Retina Therapy) zijn ontstaan ​​als mogelijke alternatieven voor fotocoagulatie voor de behandeling van netvliesziekten. De Iridex MicroPulse Laser bestaat al langer en is dan ook beschikbaar in onder andere Academische Centra.

De werking lijkt enigzins op de Nanopulse laser. Ook hier is sprake van subthreshold lasertherapie. De klassieke Diode laserpuls wordt bij de MicroPulse Laser opgedeeld in korte elkaar opvolgende pulsjes waardoor de retina steeds even kan afkoelen.

De Nanopulse laser is een Q-switched groene YAG laser die in staat is tot het produceren van exacte laserpulsen met een duur van 3 nanoseconden en een golflengte van 532 nanometer en levert daarmee 500 maal minder energie aan de retina af zonder het risico van thermische schade.

 

In welk opzicht wijkt de Nanopulse Laser af van de MicroPulse Laser en SRT?

De MicroPulse Laser heeft een vergelijkbaar effect als de NanoPulse Laser

In vergelijking met een operatie biedt een laserbehandeling enkele belangrijke voordelen. Het oog hoeft niet te worden geopend en er is dus geen gevaar voor infectie. Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom meestal poliklinisch gebeuren, dus zonder opname in het ziekenhuis.

Door de uiterst dunne lichtstraal is het bovendien mogelijk met grote nauwkeurigheid te werken, een nauwkeurigheid die bij een operatie niet kan worden bereikt. Laserbehandeling is daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.

YAG, SLT, Diode en NanoPulse/MicroPulse laser

De voordelen van een medische laserbehandeling

Ellex Tango YAG & SLT Laser

Nastaarbehandeling en Glaucoom

Selectieve Laser Trabculoplastiek (SLT)

Perifere Iridectomie (PI)


Lumenis Diode laser

Diabetes, Glaucoom, Maculadegeneratie

Vaatafsluitingen van het netvlies

Netvliesdefecten

Ellex 2RT NanoPulse laser

Vergelijkbaar met de MicroPulse laser

Diabetisch maculaoedeem (DME)

Vaatafsluitingen van het netvlies

Retinitis Centralis Serosa (CSR)

YAG Laser - Nastaar