Het OMCA is een restitutie-instelling

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Al sinds 1938 doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Door een flexibele inzet van onze oogartsen, orthoptisten en oogheelkundig assistenten kunt u in het algemeen op korte termijn worden gezien.

Onderzoeken worden indien mogelijk op één dag afgesproken.

Spreekuren lopen van 9:00 - 16:30.

Speciale aandachtsgebieden en expertise: Medische Retina en Glaucoom

Wij werken met alle verzekeraars op restitutiebasis, dat wil zeggen zonder contract.

Dit betekent dat u een rekening van ons krijgt die vervolgens door uw verzekeraar geheel of gedeeltelijk aan u wordt vergoed.

Wij werken - onder andere - samen met de volgende medische instellingen

Geopend maandag tot en met vrijdag tot 17:00

Legitimatie en verwijsbrief

U kunt u legitimeren met een van de volgende documenten:

• een geldig Nederlands (of buitenlands) paspoort
• een geldige Nederlandse identiteitskaart
• een geldig Nederlands rijbewijs

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen legitimatiebewijs of met het paspoort van de ouders.

Als u een afspraak wilt maken hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Anders bestaat de mogelijkheid dat u de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed krijgt.

Vraag uw huisarts dus eerst om een schriftelijke of digitale verwijzing en neem deze mee tijdens uw bezoek.

Sinds 2012 worden zorginstellingen strenger gecontroleerd op de identificatie van patiënten.

Daarom verzoeken we u, ook wanneer u al langer bij ons bekend bent, legitimatie mee te nemen en deze bij binnenkomst te tonen aan deassistente. Legitimeren gebeurt aan de hand van uw burgerservice-nummer (BSN) welke op uw identiteitspapieren staat.

Oogartsen

Wij werken samen met ZorgDomein

Privacy Statement en Cookie beleid

Het Oogziekenhuis OMC Amsterdam beschikt over een geautomatiseerd cliëntengegevensbestand. Het gebruik van cliëntengegevens is aan de in de wet aangegeven regels gebonden.

Het Recht op Inzage en het Recht op Afschrift is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn uw rechten en plichten als cliënt vastgelegd.

 

Eye Hospital Amsterdam

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Welkom!

Een staaroperatie is ook in 2023 op korte termijn mogelijk

Heeft uzelf of uw begeleider klachten als koorts, neusverkoudheid,
hoesten of recent opgetreden kortademigheid en heeft u een afspraak, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen om te overleggen of uw afspraak vervangen wordt door een telefonische afspraak of gewoon door kan gaan.
 

Waarom oogheelkundig onderzoek?

BIG

ZorgDomein maakt via een online platform digitaal contact tussen zorgverleners mogelijk. Zo kunnen zij makkelijker met elkaar samenwerken.

Bij ZorgDomein geven zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, complete en actuele informatie over hun zorgaanbod.

Verwijzers, zoals huisartsen, vinden op hun beurt eenvoudig vervolgzorg. En ze overleggen via het ZorgDomein met andere zorgverleners over patiënten.

 

Informatie betreffende COVID-19

Oogonderzoek kan niet alleen oogaandoeningen detecteren, maar ook andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, glaucoom en zelfs kanker.

Omdat uw oogarts in het oog kan kijken, is het menselijk oog voor uw arts een gemakkelijke manier om ziekten waar te nemen die het hele lichaam kunnen aantasten.

Caroline Schuijt

Orthoptist

Voor kinderen en volwassenen met oogcoördinatieproblemen

Orthoptie spreekuur

Marianne Lindenberg, contactlensspecialist Oculenti

Spreekuur oogartsen

Maandag t/m vrijdag

Spreekuur orthoptist

Maandag en woensdag

Spreekuur Oculenti Contactlenzen

Donderdag

Oculenti is een specialist op het gebied van contactlenzen, sterker nog Oculenti richt zich op niets anders dan op contactlenzen in al zijn facetten.

In dat opzicht verschilt Oculenti van vele andere contactlens-aanbieders. Het merendeel van de praktijken van Oculenti zult u dan ook niet vinden in een winkelstraat.

De contactlenspraktijken van Oculenti bevinden zich met name in poliklinieken van ziekenhuizen en in zelfstandige behandelcentra verspreid door in Nederland. Hier worden naast cosmetische contactlenzen ook lenzen op medische indicatie aangepast.

Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld.

Orthoptie wil zeggen "recht kijken".

Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

U heeft nog nooit van een orthoptist gehoord? Dat kan, want het beroep van orthoptist is nog tamelijk onbekend, hoewel het geen nieuw beroep is.


Het onderzoek is inclusief refractiebepaling (oogsterkte) met behulp van oogdruppels (Cyclogyl of Atropine).

Voor of na het orthoptisch onderzoek vindt een oogheelkundig onderzoek door de oogarts plaats.

 

79021659501

99021625001

89021773501

39050021701

19051619001

89022207501

19023375901

Marjolein Stiel - Hoofd Polikliniek

Marianne Strieker - Assistent Poliklinie

Caroline Schuijt - Orthoptist

Duygu Unal - Orthoptist

Marianne Lindenberg - Contactlensspecialist

Medisch Oogheelkundig Assistenten (MOA)


Vacature Medisch Studenten

Vacature Doktersassistente

Team

Staaroperatie in het Medisch Centrum Jan van Goyen

Daarna wordt een kunstlens in het lenszakje ingebracht. Deze kunstlens is opvouwbaar, zodat hij door hetzelfde 3 mm brede sneetje naar binnen kan worden gebracht als waardoor het materiaal van de lenskern verwijderd is.

Dit sneetje is zo klein dat een hechting meestal niet nodig is. 

De operatie wordt uitgevoerd door cataractchirurg Ljubica Jovanovik-Pandova in onze operatiekamers in het Medisch Centrum Jan van Goyen te Amsterdam.

Hierbij wordt de meest geavanceerde techniek gebruikt: de phaco-emulsificatie.

Door een heel klein sneetje in het hoornvlies wordt de inhoud van de lens uit het oog verwijderd.

De troebele lenskern wordt met ultrasone geluidsgolven vergruisd en door een spoel-zuigsysteem afgevoerd.

Het lenskapsel en het ophangapparaat van de lens blijven in het oog aanwezig.

Ljubica Jovanovik-Pandova

oogarts

Huisartsen en medisch specialisten kunnen inbellen op  020 - 675 77 86

Of een email sturen naar vragen@omc.amsterdam

De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis.Een Naturapolis geeft meestal een lage vergoeding. Verder is voor vergoeding een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Bij onvolledige vergoeding werken wij met een “Coulanceregeling”.  Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering. Het beste is om over te stappen naar een Restitutiepolis.

De orthoptist is een paramedicus die verantwoordelijk is voor een specifiek

gedeelte van het oogheelkundig onderzoek en de behandeling

Caroline Schuijt

Duygu Unal

Orthoptisten

Voor spoedgevallen kunt u buiten de genoemde tijden via vragen@omc.amsterdam of telefonisch contact met ons opnemen.


Let op: Dit geldt alleen voor onze eigen patiënten.

Bel voor een afspraak naar 020 - 6797155 of stuur een mail naar omca@me.com met uw telefoonnummer, dan bellen wij u terug.

Onze toegangstijd voor onderzoek en behandeling bedraagt 1-7 dagen.

Voor spoedgevallen kunt u buiten de genoemde tijden telefonisch contact met ons opnemen. Let op: Dit geldt alleen voor onze eigen patiënten.

Spoedgevallen