De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Bij geslotenkamerhoekglaucoom maakt men de afvoer van het oog vrij door met de YAG-laser een klein gaatje te maken in het regenboogvlies (laser iridotomie).

Soms wordt de YAG-laserbehandeling gecombineerd met de Diodelaser.

De Diodelaser voorkomt dan dat er door de YAG-laser een bloeding in de voorste oogkamer kan onstaan.

De diodelaser wordt onder andere ingezet voor de behandeling van diabetes, glaucoom, maculadegeneratie, vaatafsluitingen van het netvlies en netvliesdefecten.

Gaatjes of scheurtjes in het netvlies kunnen leiden tot een netvliesloslating (ablatio retinae). Als de gaatjes niet te groot zijn en het netvlies nog niet of nauwelijks is losgelaten kan de laser worden gebruikt om rondom de gaatjes littekens te maken.

Deze littekens hechten het netvlies vast aan de onderliggende lagen. De gaatjes kunnen dan niet groter worden. Ook wordt voorkomen dat er vocht onder het netvlies komt.

De behandeling gebeurt poliklinisch, duurt ongeveer tien minuten en is niet echt pijnlijk. Wanneer het netvlies wel losgelaten heeft, is een uitgebreidere operatieve behandeling nodig. Er zijn verschillende methoden voor deze ingreep, afhankelijk van de situatie en het oordeel van de oogarts.

Suikerziekte (diabetes mellitus) kan afwijkingen aan het netvlies veroorzaken (diabetische retinopathie). Met de laser is het mogelijk de beschadiging van het netvlies te vertragen of tot stilstand te brengen (niet: te herstellen) en zo het gezichtsvermogen zo veel mogelijk te behouden.

Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meerdere laserbehandelingen nodig. Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte door blijft gaan, kan aanvullende behandeling later nodig zijn.

YAG Laser

Nastaar

Voor de behandeling neemt u meestal een zittende houding aan. Hierbij wordt u met de kin en het voorhoofd goed tegen een steun geplaatst. De oogarts plaatst de contactlens op het hoornvlies, richt de laserstralen door deze lens op het troebele lenskapsel, en maakt hierin een opening. Hierdoor wordt het zicht weer helder.

De laserbehandeling duurt ongeveer vijf minuten en is pijnloos.

YAG Perifere iridectomie bij geslotenkamerhoek glaucoom

Zoals u gewend bent op de polikliniek zit u op een stoel, rust uw kin op een steun en leunt uw voorhoofd tegen een band. Omdat er tijdens de behandeling een contactlens op uw oog wordt geplaatst, krijgt u vlak voor de behandeling oogdruppels van de oogarts om uw oog te verdoven. Via de contactlens wordt met laserlicht een klein gaatje gemaakt in de iris, het regenboogvlies.

De laserbehandeling duurt enkele minuten. Een iridotomie is meestal vanaf de buitenkant van het oog niet zichtbaar omdat hij onder het bovenooglid valt. Na de laserbehandeling gelden geen specifieke leefregels. Ga door met de oogdruppels en eventuele tabletten die u gebruikt.

Diode Laserbehandeling van diabetische retinopathie

In 2013 werd de NanoPulse Laser goedgekeurd voor behandeling van diabetes (EU & USA)

De NanoPulse Laser is pijnloos en veroorzaakt geen schade aan de fotoreceptoren

Een 500 maal lagere energie dan de Diode of Argon laser

Als eerste kliniek in Nederland behandelen wij sinds 2013  diabetisch macula oedeem en andere aandoeningen van het netvlies met de NanoPulse Laser (vergelijkbaar met Micropulse).

Dit is een pijnloze behandelmethode die geen schade aan het netvlies veroorzaakt.

De beginnende vaatnieuwvormingen komen tot stilstaan en/of de lekkage van vocht en bloed neemt af. Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meerdere laserbehandelingen nodig.

Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte gedurende langere tijd kan doorgaan, kan ook aanvullende behandeling later nodig zijn.

De voorbereiding op de laserbehandeling bestaat uit oogdruppels om de pupil te verwijden en druppels om het oog te verdoven.

Diabetisch maculaoedeem is de meest voorkomende vorm van diabetische retinopathie en wordt veroorzaakt door zwelling van het centrale deel van het netvlies als gevolg van het lekken van vloeistof uit de bloedvaten in de macula met verlies aan visus als gevolg. Deze veranderingen zijn doorgaans progressief en worden uiteindelijk onomkeerbaar.

Met een 500 maal lagere energie die welke gebruikt wordt bij behandeling met conventionele Diode of Argon laser biedt de NanoPulse laser, evenals de MicroPulse Laser, een uitkomst voor de vele diabetische retinopathie patiënten. Tot nu toe was het ondergaan van een vaak pijnlijke laser photocoagulatie behandeling, met noodgedwongen onherstelbare schade aan het netvlies, de enige oplossing.

Klassieke Argon / Diode Laser behandeling

Door de komst van de NanoPulse en MicroPulse laser is er nu een pijnloos alternatief zonder dat thermische schade aan het netvlies wordt aangericht.

De Nanopulse laser is een koude laser omdat er laserpulsen van extreem korte duur (3 miljardste seconde) en met een lage energie (0.10-0.50 MJ) worden gebruikt om regeneratie van het netvlies te stimuleren.

De Ellex 2RT NanoPulse laser

Het licht van de NanoPulse laser passeert de verschillende cellagen zonder schade aan te richten. De melanosomen in de gepigmenteerde cellen absorberen het laserlicht. De mate van absorbtie zal per cel verschillend zijn.

Een deel van de cellen zal desintegreren terwijl andere cellen zullen overleven.De absorptie van laser energie door melanosomen resulteert in de vorming van micro-bubbels en holtes. Dit effect vindt plaats bij een beperkt aantal van de gepigmenteerde cellen en houdt de cel membranen intact.

Cellen in de omgeving migreren in dit gebied en verjongen het RPE. Het effect is niet alleen beperkt tot het behandelde gebied, maar strekt zich uit over het hele netvlies.

 

Het NanoPulse behandelmechanisme

Glaucoom (verhoogde oogdruk) kan behandeld worden met de SLT-laser. De Argonlaser (LTP) kon dit al langer, maar het effect hield slechts enkele jaren aan, waarna de druk weer opliep en de behandeling niet herhaald kon worden.

De SLT-laser is even effectief als de LTP-laser, maar richt geen blijvende schade aan en kan herhaald worden. Studies met lange follow-up geven aan dat de laser even effectief is als druppels, maar geen bijwerkingen heeft en geen complicaties.

De laser is dus zeker minder schadelijk en, omdat bekend is dat druppelmedicatie niet altijd volgens schema gebruikt wordt, waarschijnlijk ook effectiever dan oogdruppels. Het probleem is alleen, dat de meeste ziekenhuizen in Nederland nog niet over deze laser beschikken en deze behandeling dan ook niet kunnen aanbieden.

SLT Laser - Selectieve Laser Trabeculoplastiek

Cosmetische ooglaser - Refractiechirurgie

Er kunnen bij deze behandeling, en dan met name wanneer de excimerlaser erbij betrokken is, vele complicaties optreden. Hierbij kan de schade aan het hoornvlies en het gezichtsvermogen onherroepelijk zijn.

Het OMC Amsterdam voert deze behandelingen dan ook niet uit.

In vergelijking met een operatie biedt een laserbehandeling enkele belangrijke voordelen. Het oog hoeft niet te worden geopend en er is dus geen gevaar voor infectie. Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom meestal poliklinisch gebeuren, dus zonder opname in het ziekenhuis.

Door de uiterst dunne lichtstraal is het bovendien mogelijk met grote nauwkeurigheid te werken, een nauwkeurigheid die bij een operatie niet kan worden bereikt. Laserbehandeling is daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.

Het woord laser is de afkorting van "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.

Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.

Er bestaan verschillende soorten lasers.

Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Diodelaser, YAG laser, NanoPulse Laser, MicroPulse Laser en de Excimerlaser gebruikt. De verschillende lasers kennen diverse toepassingen.

YAG, SLT en Diode laser

Lumenis Novus Varia Diodelaser

Behandeling netvliesscheur met de Diodelaser

Behandeling met deze laser van droge maculadegeneratie wordt nog niet algemeen erkend, ook niet door de werkgroep van de beroepsvereniging. Er zijn aanwijzingen dat sommige patiënten stabiliseren of verbeteren na deze behandeling. Uit studies moet nog blijken welke patiënten hierbij gebaat zouden kunnen zijn.

Wel wordt deze laserbehandeling al in veel landen van de Europese Unie toegepast.

Behandeling van diabetische retinopathie met deze laser is erkend door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration)

Behandeling van droge maculadegeneratie met de NanoPulseLaser

MicroPulse Lasertechnologie en SRT (Selective Retina Therapy) zijn ontstaan ​​als mogelijke alternatieven voor fotocoagulatie voor de behandeling van netvliesziekten. De Iridex MicroPulse Laser bestaat al langer en is dan ook beschikbaar in onder andere Academische Centra.

De werking lijkt enigzins op de Nanopulse laser. Ook hier is sprake van subthreshold lasertherapie. De klassieke Diode laserpuls wordt bij de MicroPulse Laser opgedeeld in korte elkaar opvolgende pulsjes waardoor de retina steeds even kan afkoelen.

De Nanopulse laser is een Q-switched groene YAG laser die in staat is tot het produceren van exacte laserpulsen met een duur van 3 nanoseconden en een golflengte van 532 nanometer en levert daarmee 500 maal minder energie aan de retina af zonder het risico van thermische schade.

 

In welk opzicht wijkt de Nanopulse Laser af van de MicroPulse Laser en SRT?

De MicroPulse Laser heeft een vergelijkbaar effect als de NanoPulse Laser

De voordelen van een medische laserbehandeling

YAG Laserbehandeling van nastaar

Ellex Tango YAG & SLT Laser

Nastaarbehandeling en Glaucoom

Selectieve Laser Trabculoplastiek (SLT)

Perifere Iridectomie (PI)


Lumenis Diode laser

Diabetes, Glaucoom, Maculadegeneratie

Vaatafsluitingen van het netvlies

Netvliesdefecten