Voor intra-oculaire injecties hebben wij als een van de weinige klinieken in Nederland de beschikking over een behandelkamer die speciaal hiervoor is ingericht. De “laminar flow field” ventilatietechniek maakt het risico op infectie minimaal.

In vergelijking met een operatie biedt een laserbehandeling enkele belangrijke voordelen. Het oog hoeft niet te worden geopend en er is dus geen gevaar voor infectie. Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom meestal poliklinisch gebeuren, dus zonder opname in het ziekenhuis.

Door de uiterst dunne lichtstraal is het bovendien mogelijk met grote nauwkeurigheid te werken, een nauwkeurigheid die bij een operatie niet kan worden bereikt. Laserbehandeling is daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.

Staaroperatie

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Al sinds 1938 doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Door een flexibele inzet van onze oogartsen, orthoptisten en oogheelkundig assistenten kunt u in het algemeen op korte termijn worden gezien.

Onderzoeken worden indien mogelijk op één dag afgesproken.

Spreekuren lopen van 9:00 - 16:30.

Speciale aandachtsgebieden en expertise: Medische Retina en Glaucoom

Bankrelaties

IBAN  NL11 INGB 0006 8537 45

IBAN  NL92 ABNA 0536 9332 86

Wij werken met alle verzekeraars op restitutiebasis, dat wil zeggen zonder contract.

Dit betekent dat u een rekening van ons krijgt die vervolgens door uw verzekeraar geheel of gedeeltelijk aan u wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis.Een Naturapolis geeft meestal een lage vergoeding. Verder is voor vergoeding een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Bij onvolledige vergoeding werken wij met een “Coulanceregeling”.  Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering. Het beste is om over te stappen naar een Restitutiepolis.

BIC-SWIFT  INGBNL2A

BIC-SWIFT  ABNANL2A

Wij werken - onder andere - samen met de volgende medische instellingen

Bel voor een afspraak naar 020 - 6797155 of stuur een mail naar omca@me.com met uw telefoonnummer, dan bellen wij u terug.

Onze toegangstijd voor onderzoek en behandeling bedraagt 1-3 dagen.

Voor spoedgevallen kunt u buiten de genoemde tijden telefonisch contact met ons opnemen. Let op: Dit geldt alleen voor onze eigen patiënten.

Geopend maandag tot en met vrijdag tot 17:00

René Koster

Oogarts

Met een IPL-apparaat (Intense Pulsed Light) wordt de Meibom-klier dysfunctie permanent behandeld.

Gedurende drie sessies worden, met een Xenon-lichttherapie, de kliertjes in het ooglid gestimuleerd. Op een reeks plaatsen wordt het IPL-flashlight toegepast. Hierdoor neemt de lipiden productie toe.

De tranen zullen daardoor minder snel verdampen, waardoor de problemen van droge ogen verminderd worden.

Deze IPL-behandeling wordt uitgevoerd met het E-Eye toestel.

De behandeling is pijnloos en neemt slechts enkele minuten in beslag.

Behandeling droge ogen met Intense Pulsed Light

Met deze techniek worden uw droge ogen behandeld.

De apparatuur heeft vele andere toepassingsmogelijkheden zoals; behandelen van rosacea, teleangiectasieën en permanente ontharing.

Legitimatie en verwijsbrief

U kunt u legitimeren met een van de volgende documenten:

• een geldig Nederlands (of buitenlands) paspoort
• een geldige Nederlandse identiteitskaart
• een geldig Nederlands rijbewijs

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen legitimatiebewijs of met het paspoort van de ouders.

Als u een afspraak wilt maken hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Anders bestaat de mogelijkheid dat u de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed krijgt.

Vraag uw huisarts dus eerst om een schriftelijke of digitale verwijzing en neem deze mee tijdens uw bezoek.

Sinds 2012 worden zorginstellingen strenger gecontroleerd op de identificatie van patiënten.

Daarom verzoeken we u, ook wanneer u al langer bij ons bekend bent, legitimatie mee te nemen en deze bij binnenkomst te tonen aan deassistente. Legitimeren gebeurt aan de hand van uw burgerservice-nummer (BSN) welke op uw identiteitspapieren staat.

Oogartsen

Wij werken samen met ZorgDomein

Privacy Statement en Cookie beleid

Het Oogziekenhuis OMC Amsterdam beschikt over een geautomatiseerd cliëntengegevensbestand. Het gebruik van cliëntengegevens is aan de in de wet aangegeven regels gebonden.

Het Recht op Inzage en het Recht op Afschrift is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn uw rechten en plichten als cliënt vastgelegd.

 

Eye Hospital Amsterdam

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Als enige oogheelkundige kliniek in Nederland zijn al onze spreekkamers standaard voorzien van apparatuur voor het maken van een Optical Coherence Tomography - (ANGIO) OCT.

Hierdoor kan dit belangrijke netvliesonderzoek direct tijdens het consult worden gedaan, bijvoorbeeld bij maculadegeneratie of bij afwijkingen door suikerziekte.

Geavanceerd netvliesonderzoek - (ANGIO) OCT

Welkom!

Een staaroperatie is ook in 2023 op korte termijn mogelijk

Heeft uzelf of uw begeleider klachten als koorts, neusverkoudheid,
hoesten of recent opgetreden kortademigheid en heeft u een afspraak, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen om te overleggen of uw afspraak vervangen wordt door een telefonische afspraak of gewoon door kan gaan.
 

Waarom oogheelkundig onderzoek?

Maculadegeneratie (AMD)

BIG

Glaucoom

Veel mensen nemen bewegende troebelingen waar in het gezichtsveld. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker.

Indien u plotseling meer zwevende vlekjes, een grotere vlek, of een waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van verminderd zicht, dient u contact op te nemen met een oogarts.

Vroege opsporing van een netvliesscheur is heel belangrijk om het gezichtvermogen te behouden. Niet alle netvliesscheuren hoeven overigens te worden behandeld. Sommige kleine scheurtjes zijn vrij onschuldig. Dit is mede afhankelijk van de locatie en de vorm (bijvoorbeeld: rond of hoefijzervormig) van het scheurtje.

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen

Suikerziekte en het oog

Intra-oculaire injecties

Ten gevolge van suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden binnen in het oog. Zonder dat al direct het zien wordt aangetast kunnen er toch afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies.

Men noemt dit diabetische retinopathie.

Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden onderkend en behandeld kan blindheid het gevolg zijn.

ZorgDomein maakt via een online platform digitaal contact tussen zorgverleners mogelijk. Zo kunnen zij makkelijker met elkaar samenwerken.

Bij ZorgDomein geven zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, complete en actuele informatie over hun zorgaanbod.

Verwijzers, zoals huisartsen, vinden op hun beurt eenvoudig vervolgzorg. En ze overleggen via het ZorgDomein met andere zorgverleners over patiënten.

 

Informatie betreffende COVID-19


Daarna wordt een kunstlens in het lenszakje ingebracht. Deze kunstlens is opvouwbaar, zodat hij door hetzelfde 3 mm brede sneetje naar binnen kan worden gebracht als waardoor het materiaal van de lenskern verwijderd is.

Dit sneetje is zo klein dat een hechting meestal niet nodig is. 

Oogonderzoek kan niet alleen oogaandoeningen detecteren, maar ook andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, glaucoom en zelfs kanker.

Omdat uw oogarts in het oog kan kijken, is het menselijk oog voor uw arts een gemakkelijke manier om ziekten waar te nemen die het hele lichaam kunnen aantasten.

De operatie wordt uitgevoerd door cataractchirurg Ljubica Jovanovik-Pandova.

Hierbij wordt de meest geavanceerde techniek gebruikt: de phaco-emulsificatie.

Door een heel klein sneetje in het hoornvlies wordt de inhoud van de lens uit het oog verwijderd.

De troebele lenskern wordt met ultrasone geluidsgolven vergruisd en door een spoel-zuigsysteem afgevoerd.

Het lenskapsel en het ophangapparaat van de lens blijven in het oog aanwezig.

Maculadegeneratie (AMD / LMD) is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek.  Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details.

Zoals in een fototoestel de film of sensor de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd.

Rokers krijgen vijf maal vaker maculadegeneratie dan niet-rokers. Rokers met aanleg voor AMD krijgen deze aandoening 40-100 maal vaker

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze zenuwvezels verbinden het netvlies met de hersenen. Door het verloren gaan van de zenuwvezels ontstaan blinde vlekken.

Deze worden veroorzaakt door defecten in het gezichtsveld.

De eindtoestand van glaucoom is blindheid. Indien bijtijds opgespoord - maar dat is lastiger dan het lijkt - en behandeld kan het onstaan van blindheid worden vertraagd of zelfs voorkomen.

Glaucoom geeft pas heel laat klachten. Iedereen kan het hebben, ongeacht hoe goed hij of zij ziet.

Caroline Schuijt

Orthoptist

Het onderzoek is inclusief refractiebepaling (oogsterkte) met behulp van oogdruppels (Cyclogyl of Atropine).

Voor of na het orthoptisch onderzoek vindt een oogheelkundig onderzoek door de oogarts plaats.

Voor kinderen en volwassenen met oogcoördinatieproblemen

Orthoptie spreekuur

Marianne Lindenberg, contactlensspecialist Oculenti

Spreekuur oogartsen

Maandag t/m vrijdag

Spreekuur orthoptist

Maandag en woensdag

Spreekuur Oculenti Contactlenzen

Donderdag

Ellex Tango YAG & SLT Laser

Nastaarbehandeling en Glaucoom

Selectieve Laser Trabculoplastiek (SLT)

Perifere Iridectomie (PI)


Lumenis Diode laser

Diabetes, Glaucoom, Maculadegeneratie

Vaatafsluitingen van het netvlies

Netvliesdefecten

Het woord laser is de afkorting van "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.

Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.

Er bestaan verschillende soorten lasers.

Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Diodelaser, YAG laser, NanoPulse Laser, MicroPulse Laser en de Excimerlaser gebruikt. De verschillende lasers kennen diverse toepassingen.

YAG, SLT, Diode en NanoPulse/MicroPulse laser

Ellex 2RT NanoPulse laser

Vergelijkbaar met de MicroPulse laser

Diabetisch maculaoedeem (DME)

Vaatafsluitingen van het netvlies

Retinitis Centralis Serosa (CSR)

Medisch geindiceerde laserbehandelingen

Het OMCA is een restitutie-instelling

De voordelen van een medische laserbehandeling

Oculenti is een specialist op het gebied van contactlenzen, sterker nog Oculenti richt zich op niets anders dan op contactlenzen in al zijn facetten.

In dat opzicht verschilt Oculenti van vele andere contactlens-aanbieders. Het merendeel van de praktijken van Oculenti zult u dan ook niet vinden in een winkelstraat.

De contactlenspraktijken van Oculenti bevinden zich met name in poliklinieken van ziekenhuizen en in zelfstandige behandelcentra verspreid door in Nederland. Hier worden naast cosmetische contactlenzen ook lenzen op medische indicatie aangepast.

Ljubica Jovanovik-Pandova

oogarts

Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld.

Orthoptie wil zeggen "recht kijken".

Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

U heeft nog nooit van een orthoptist gehoord? Dat kan, want het beroep van orthoptist is nog tamelijk onbekend, hoewel het geen nieuw beroep is.

Caroline Schuijt

orthoptist

79021659501

59021743501

99021625001

99021625001

39050021701

19051619001

89022207501

19023375901

Marjolein Stiel - Hoofd Polikliniek

Marianne Strieker - Assistent Polikliniek

Caroline Schuijt - Orthoptist

Marianne Lindenberg - Contactlensspecialist

Medisch Oogheelkundig Assistenten (MOA)

Team