In vergelijking met een operatie biedt een laserbehandeling enkele belangrijke voordelen. Het oog hoeft niet te worden geopend en er is dus geen gevaar voor infectie. Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom meestal poliklinisch gebeuren, dus zonder opname in het ziekenhuis.

Door de uiterst dunne lichtstraal is het bovendien mogelijk met grote nauwkeurigheid te werken, een nauwkeurigheid die bij een operatie niet kan worden bereikt. Laserbehandeling is daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.

Staaroperatie in het WorldEye Amsterdam

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Al sinds 1938 doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Door een flexibele inzet van onze oogartsen, orthoptisten en oogheelkundig assistenten kunt u in het algemeen op korte termijn worden gezien.

Onderzoeken worden indien mogelijk op één dag afgesproken.

Spreekuren lopen van 9:00 - 16:30.

Speciale aandachtsgebieden en expertise: Medische Retina en Glaucoom

Bankrelaties

IBAN  NL11 INGB 0006 8537 45

IBAN  NL92 ABNA 0536 9332 86

Wij werken met alle verzekeraars op restitutiebasis, dat wil zeggen zonder contract.

Dit betekent dat u een rekening van ons krijgt die vervolgens door uw verzekeraar geheel of gedeeltelijk aan u wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis.Een Naturapolis geeft meestal een lage vergoeding. Verder is voor vergoeding een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Bij onvolledige vergoeding werken wij met een “Coulanceregeling”.  Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering. Het beste is om over te stappen naar een Restitutiepolis.

BIC-SWIFT  INGBNL2A

BIC-SWIFT  ABNANL2A

Wij werken - onder andere - samen met de volgende medische instellingen

Bel voor een afspraak naar 020 - 6797155 of stuur een mail naar omca@me.com met uw telefoonnummer, dan bellen wij u terug.

Onze toegangstijd voor onderzoek en behandeling bedraagt 1-3 dagen.

Voor spoedgevallen kunt u buiten de genoemde tijden telefonisch contact met ons opnemen. Let op: Dit geldt alleen voor onze eigen patiënten.

Geopend maandag tot en met vrijdag tot 17:00

René Koster

Oogarts

Met een IPL-apparaat (Intense Pulsed Light) wordt de Meibom-klier dysfunctie permanent behandeld.

Gedurende drie sessies worden, met een Xenon-lichttherapie, de kliertjes in het ooglid gestimuleerd. Op een reeks plaatsen wordt het IPL-flashlight toegepast. Hierdoor neemt de lipiden productie toe.

De tranen zullen daardoor minder snel verdampen, waardoor de problemen van droge ogen oplossen.

Deze IPL-behandeling wordt uitgevoerd met het E-Eye toestel.

De behandeling is pijnloos en neemt slechts enkele minuten in beslag.

Behandeling droge ogen met Intense Pulsed Light

Met deze techniek worden uw droge ogen behandeld, maar de apparatuur heeft vele andere toepassingsmogelijkheden zoals; behandelen van rosacea, teleangiectasieën en permanente ontharing.

Legitimatie en verwijsbrief

U kunt u legitimeren met een van de volgende documenten:

• een geldig Nederlands (of buitenlands) paspoort
• een geldige Nederlandse identiteitskaart
• een geldig Nederlands rijbewijs

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen legitimatiebewijs of met het paspoort van de ouders.

Als u een afspraak wilt maken hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Anders bestaat de mogelijkheid dat u de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed krijgt.

Vraag uw huisarts dus eerst om een schriftelijke of digitale verwijzing en neem deze mee tijdens uw bezoek.

Sinds 2012 worden zorginstellingen strenger gecontroleerd op de identificatie van patiënten.

Daarom verzoeken we u, ook wanneer u al langer bij ons bekend bent, legitimatie mee te nemen en deze bij binnenkomst te tonen aan deassistente. Legitimeren gebeurt aan de hand van uw burgerservice-nummer (BSN) welke op uw identiteitspapieren staat.

Oogartsen

Marjolein Stiel - Hoofd Polikliniek

Claudia Wals - Hoofd Polikliniek

Marianne Strieker - Assistent Polikliniek

Caroline Schuijt - Orthoptist

Sonbul Hashemzada - Orthoptist

Marianne Lindenberg - Contactlensspecialist

Oogheelkundig Assistenten Amsterdam UMC

Wij werken samen met ZorgDomein

Privacy Statement en Cookie beleid

Het Oogziekenhuis OMC Amsterdam beschikt over een geautomatiseerd cliëntengegevensbestand. Het gebruik van cliëntengegevens is aan de in de wet aangegeven regels gebonden.

Het Recht op Inzage en het Recht op Afschrift is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn uw rechten en plichten als cliënt vastgelegd.

 

Ljubica Jovanovik-Pandova

oogarts

Eye Hospital Amsterdam

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-679 71 55   omca@me.com   www.omca.nl

Team

Als enige oogheelkundige kliniek in Nederland zijn al onze spreekkamers standaard voorzien van apparatuur voor het maken van een Optical Coherence Tomography (OCT).

Hierdoor kan dit belangrijke netvliesonderzoek direct tijdens het consult worden gedaan, bijvoorbeeld bij maculadegeneratie of bij afwijkingen door suikerziekte.

Als één van de eerste klinieken in Nederland beschikken wij over de OptoVue Avanti RTVue XR Angiovue.

Deze maakt het mogelijk de bloodflow te meten in de bloedvaten van de retina.

Het systeem maakt zeer snel 8 B-scans van dezelfde locatie. Deze scans worden vergeleken op bewegings-contrast.

Hierdoor is een zeer goed beeld te krijgen van het bewegen van rode bloedcellen en zo kunt kan de doorbloeding van een vat worden geanalysereerd.

Geavanceerd netvliesonderzoek

Welkom!

Een staaroperatie is ook in 2021 op korte termijn mogelijk

Het OMC Amsterdam is ook in 2021 normaal open voor reguliere oogheelkundige zorg. Het is niet noodzakelijk om een afspraak of een behandeling uit te stellen. Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen. Mocht u er zich toch niet comfortabel bij voelen, dan kunt u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak deze kosteloos wijzigen.

Heeft uzelf of uw begeleider klachten als koorts, neusverkoudheid, hoesten of recent opgetreden kortademigheid en heeft u een afspraak, dan

verzoeken we u contact met ons op te nemen om te overleggen of uw afspraak

vervangen wordt door een telefonische afspraak of gewoon door kan gaan.

 

Waarom oogheelkundig onderzoek?

OOG Low Vision & Optometrie

Maculadegeneratie (AMD)

BIG

Glaucoom

Veel mensen nemen bewegende troebelingen waar in het gezichtsveld. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker.

Indien u plotseling meer zwevende vlekjes, een grotere vlek, of een waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van verminderd zicht, dient u contact op te nemen met een oogarts.

Vroege opsporing van een netvliesscheur is heel belangrijk om het gezichtvermogen te behouden. Niet alle netvliesscheuren hoeven overigens te worden behandeld. Sommige kleine scheurtjes zijn vrij onschuldig. Dit is mede afhankelijk van de locatie en de vorm (bijvoorbeeld: rond of hoefijzervormig) van het scheurtje.

Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen

Suikerziekte en het oog

Intra-oculaire injecties

Voor intra-oculaire injecties hebben wij als een van de weinige klinieken in Nederland de beschikking over een operatiekamer die speciaal hiervoor is ingericht.

Deze operatiekamer is voorzien van een Toul Unit. Dit is een luchtcirculatietechniek die de kans op infectie minimaal te maakt.

Ten gevolge van suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden binnen in het oog. Zonder dat al direct het zien wordt aangetast kunnen er toch afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies.

Men noemt dit diabetische retinopathie.

Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden onderkend en behandeld kan blindheid het gevolg zijn.

ZorgDomein maakt via een online platform digitaal contact tussen zorgverleners mogelijk. Zo kunnen zij makkelijker met elkaar samenwerken.

Bij ZorgDomein geven zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, complete en actuele informatie over hun zorgaanbod.

Verwijzers, zoals huisartsen, vinden op hun beurt eenvoudig vervolgzorg. En ze overleggen via het ZorgDomein met andere zorgverleners over patiënten.

 
OOG Low Vision & Optometrie is sinds meer dan 25 jaar dé specialist op het gebied van optometrie, low-vision en speciaaloptiek. In onze moderne praktijkruimtes kunt u terecht voor een uitgebreid oogmeetkundig onderzoek.

Onze optometristen zijn opgeleid om ook bij mensen met medische oogafwijkingen optische gezichtshulpmiddelen aan te meten. Dat kunnen vergrotende hulpmiddelen zijn voor slechtziende mensen maar ook op het gebied van brillen en contactlenzen beschikken wij over veel meer mogelijkheden dan in de gewone brillenzaak.

U kunt bij ons ook terecht voor aanmeting van filterbrillen bij gevoeligheid tegen licht, kappen brillen bij zeer droge ogen en veiligheidsbrillen.

 

Informatie betreffende COVID-19

Fluorescentie angiografie is een onderzoeksmethode waarbij foto's van het netvlies worden gemaakt met behulp van blauw flitslicht en een speciaal fototoestel. Een in water oplosbare kleurstof (fluoresceïne of infracyanine groen (ICG)) wordt in een ader in de arm gespoten.

Onder andere bij maculadegeneratie, vaatafsluitingen en suikerziekte.

Fluorescentieangiografie

Door een heel klein sneetje in het hoornvlies wordt de inhoud van de lens uit het oog verwijderd. De troebele lenskern wordt met ultrasone geluidsgolven vergruisd en door een spoel-zuigsysteem afgevoerd. Het lenskapsel en het ophangapparaat van de lens blijven in het oog aanwezig.

Daarna wordt een kunstlens in het lenszakje ingebracht. Deze kunstlens is opvouwbaar, zodat hij door hetzelfde 3 mm brede sneetje naar binnen kan worden gebracht als waardoor het materiaal van de lenskern verwijderd is.

Dit sneetje is zo klein dat een hechting meestal niet nodig is. 

Wanneer was uw laatste oogonderzoek? In deze video worden gezondheidsfeiten over de ogen besproken en hoe een oogonderzoek niet alleen oogaandoeningen kan detecteren, maar ook andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, glaucoom en zelfs kanker. Omdat uw oogarts in het oog kan kijken, is het menselijk oog voor uw arts een gemakkelijke manier om ziekten waar te nemen die het hele lichaam kunnen aantasten.

De operatie wordt uitgevoerd door cataractchirurg Ljubica Jovanovik-Pandova in onze operatiekamers in het WorldEye Centrum, De Boelelaan 165, 1082 SB te Amsterdam.

Hierbij wordt de meest geavanceerde techniek gebruikt: de phaco-emulsificatie.

Maculadegeneratie (AMD / LMD) is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek.  Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details.

Zoals in een fototoestel de film of sensor de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd.

Rokers krijgen vijf maal vaker maculadegeneratie dan niet-rokers. Rokers met aanleg voor AMD krijgen deze aandoening 40-100 maal vaker

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze zenuwvezels verbinden het netvlies met de hersenen. Door het verloren gaan van de zenuwvezels ontstaan blinde vlekken.

Deze worden veroorzaakt door defecten in het gezichtsveld.

De eindtoestand van glaucoom is blindheid. Indien bijtijds opgespoord - maar dat is lastiger dan het lijkt - en behandeld kan het onstaan van blindheid worden vertraagd of zelfs voorkomen.

Glaucoom geeft pas heel laat klachten. Iedereen kan het hebben, ongeacht hoe goed hij of zij ziet.

Caroline Schuijt

Sonbul Hashemzada

Orthoptisten

Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld.

Orthoptie wil zeggen "recht kijken". Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

U heeft nog nooit van een orthoptist gehoord? Dat kan, want het beroep van orthoptist is nog tamelijk onbekend, hoewel het geen nieuw beroep is is.

Het onderzoek is inclusief refractiebepaling (oogsterkte) met behulp van oogdruppels (Cyclogyl of Atropine). Voor of na het orthoptisch onderzoek vindt een oogheelkundig onderzoek door de oogarts plaats.

 

Voor kinderen en volwassenen met oogcoördinatieproblemen

Spreekuur orthoptisten

Marianne Lindenberg, contactlensspecialist Oculenti

Spreekuur oogartsen

Maandag t/m vrijdag

Spreekuur orthoptisten

Maandag en woensdag

Spreekuur Oculenti Contactlenzen

Donderdag

Ellex Tango YAG & SLT Laser

Nastaarbehandeling en Glaucoom

Selectieve Laser Trabculoplastiek (SLT)

Perifere Iridectomie (PI)


Lumenis Diode laser

Diabetes, Glaucoom, Maculadegeneratie

Vaatafsluitingen van het netvlies

Netvliesdefecten

Het woord laser is de afkorting van "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.

Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.

Er bestaan verschillende soorten lasers.

Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Diodelaser, YAG laser, NanoPulse Laser, MicroPulse Laser en de Excimerlaser gebruikt. De verschillende lasers kennen diverse toepassingen.

YAG, SLT, Diode en NanoPulse/MicroPulse laser

Ellex 2RT NanoPulse laser

Vergelijkbaar met de MicroPulse laser

Diabetisch maculaoedeem (DME)

Vaatafsluitingen van het netvlies

Retinitis Centralis Serosa (CSR)

Medische laserbehandelingen

Het OMCA is een restitutie-instelling

De voordelen van een medische laserbehandeling

Refractiechirurgie - cosmetische ooglaser

Correctie door middel van een bril of contactlenzen is een veilige en effectieve manier om uw gezichtsvermogen te optimaliseren.

Een LASIK behandeling is Russisch roulette spelen met uw ogen. Het risico op nadelige effecten van ooglaseren wordt vaak onvoldoende benadrukt door behandelaars.

Daarnaast is het geen duurzame oplossing; de ogen veranderen toch weer en op den duur is een bril of contactlens weer nodig.

Refractiechirurgie is dan ook geen medische noodzaak en er is geen goede reden om uw gezichtsvermogen en de gezondheid van uw ogen op het spel te zetten door het ondergaan van een onnodige oogoperatie.

Refractiechirurgie wordt dan ook op het OMC Amsterdam niet verricht.

Oculenti is een specialist op het gebied van contactlenzen, sterker nog Oculenti richt zich op niets anders dan op contactlenzen in al zijn facetten.

In dat opzicht verschilt Oculenti van vele andere contactlens-aanbieders. Het merendeel van de praktijken van Oculenti zult u dan ook niet vinden in een winkelstraat.

De contactlenspraktijken van Oculenti bevinden zich met name in poliklinieken van ziekenhuizen en in zelfstandige behandelcentra verspreid door in Nederland. Hier worden naast cosmetische contactlenzen ook lenzen op medische indicatie aangepast.