Bestuur Nederlandse Vereniging van Extramurale Oogartsen

G.J. Jager

Algemeen Secretaris

Aduard BV

Aduard BV onderhoudt contacten met bij de zorg betrokken ministeries, koepel-organisaties van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zelfstandige bestuursorganen als het College Tarieven Gezondheidszorg, College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen en College voor de Zorgverzekeringen.

Daarnaast bestaat er een relatie met (bijna) alle zorgverzekeraars in Nederland.

Aduard BV vervult ook officiële vertegenwoordigingen namens opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Extramurale Oogartsen, het lidmaatschap van Kamer 1 van het CTG in opdracht van de Nederlandse Raad van Particuliere Klinieken en projectleider invoering DBC's in ZBC's.

Op de kaart is te zien dat de meeste ZBC's (zelfstandige behandelcentra) geconcentreerd liggen in en rondom de vier grote steden; elders komen niet zoveel ZBC's voor.

Door de invoering van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) bestaat de term zelfstandige behandelcentra eigenlijk niet meer.

Er bestaan alleen nog "instellingen voor medisch-specialistische zorg" (IMSZ).

Dit is ook de officiële aanduiding voor algemene, academische en categorale ziekenhuizen. De voormalige ZBC's onderscheiden zich van de ziekenhuizen of andere instellingen voor medisch-specialistische zorg doordat ze geen zorg met verblijf leveren

Hun functie ligt vooral in zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen.

Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de IMSZ mét en IMSZ zonder zorg met verblijf hanteren we hier nog de oude term ZBC.

 

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-675 77 86   nveo@me.com   www.nveo.nl

De Lairessestraat 59   1071 NT   Amsterdam   020-675 77 86   nveo@me.com   www.nveo.nl

Rob Hylkema

Secretaris

Bouke Hora Adema

Penningmeester

Margriet Looman-Hooft

Algemeen Bestuur

KvK 40538879  ABN AMRO:  NL28 ABNA 0474 8446 41   BIC-SWIFT ABNANL2A

Extramuraal wil in dit geval zeggen: zorg gegeven buiten een algemeen ziekenhuis. Voorbeelden van extramurale zorg zijn de huisarts en de meeste tandartsen. Verder oogartsen, dermatologen, KNO artsen en internisten.

In Nederland werken de meeste medisch specialisten nog in een algemeen ziekenhuis. Dit is in het buitenland geheel anders. Daar bestaan naast de algemene ziekenhuizen vele extramurale gespecialiseerde klinieken.

In Frankrijk wordt oogheelkundige zorg voornamelijk extramuraal gegeven via gespecialiseerde oogziekenhuizen zoals het Oogziekenhuis OMC Amsterdam.

Retina Regeneratie Therapie 2RT

Vrije Artsenkeuze

Farmacotherapeutisch Kompas

Algemene informatie

Anatomie en functie

Baby’s Eyes

Brilcorrectie

Contactlenzen

Fundoscopie

Gebruik oogdruppels

Gezichtsscherpte

Hulpmiddelen slechtzienden

Oogdrukmeting

Oogheelkundig onderzoek

Oogschade door alcoholgebruik

Oogschade door ongevallen

Oogschade door roken

Oogschade door zonlicht

Orthoptisch onderzoek

Spleetlamponderzoek

Onderzoeken

Cornea topografie

Fluorescentie angiografie

Frequency Doubling Perimerty

Statische Perimetrie

Nervefiber Analyser

Macular Integrity Assesment

Optical Coherance Tomography

Ultrasonografie

Visual Evoked Potential

Laser algemeen

Lasertechniek

Laser medisch geïndiceerd

Laserbehandeling oogziekten

Koude Nanosecond Laser 2RT

Neodymium YAG Laser

Photodynamische Therapie

Selectieve Laser Trabeculoplastiek

UltraQ Microsurgical Laser

Laser cosmetisch en implantlens

Consensus refractiechirurgie

Ooglaser advies

Ooglaser complicaties

Ooglaser complicaties websites

Aandoeningen

Aangezichtsverlamming

Achterste glasvochtloslating

Amblyopie

Blepharitis-onstoken oogleden

Blepharospasme

Cataract - staar

Chalazion - zwelling ooglid

Conjunctivitis - bindvliesonsteking

Droge ogen

Enucleatie

Glaucoom

Glaucoom onderzoek

Herpes simplex

Herpes zoster

Hoornvliesafwijkingen

Hoornvliestransplantatie

Iridotomie

Iritis - uveïtis

Keratoconus

Kleurenzien stoornissen

Maculadegeneratie

Maculagat

Maculapucker

Melanoom

Nastaar

Netvliesloslating

Nystagmus

Oogafwijkingen bij AIDS

Ooginjecties Anti-VEGF

Ooglidchirurgie

Ooglidtumoren

Oogmigraine

Opticusatrofie

Opticusdrusen

Opticusinfarct

Opticusontsteking

Opticustumoren

Prematuren retinopathie

Pterygium & pinguecula

Refractie-brilafwijkingen

Retinitis centralis serosa

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoom

Scheelzien-strabismus

Suikerziekte en het oog

Trachoom

Tranende ogen

Vaatafsluitingen in het oog

Vitrectomie

Vlekken en flitsen

Ziekte van Graves

Doelstellingen NVEO

1. Bewaken kwaliteit van extramurale en algemene oogheelkundige zorg.

  1. 2.Belangenbehartiging extramuraal werkende oogartsen.

  2. 3.Voorzien in een landelijk werkende Klachtencommissie.